Skip to main content

Word for Word Index

mātāre miliyā
justo después de reunirse con Śacīmātā — CC Antya-līlā 3.42
mātāre
madre — CC Madhya-līlā 3.176
a Mi madre — CC Antya-līlā 3.27, CC Antya-līlā 19.6
a Su madre — CC Antya-līlā 12.88, CC Antya-līlā 12.88, CC Antya-līlā 19.12, CC Antya-līlā 19.13
a madre Śacī — CC Antya-līlā 19.15

Filter by hierarchy