Skip to main content

Word for Word Index

mām anu
como mi sirvienta o seguidora. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.28
mām ca
a Mí también — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.14
de Mí también — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.24
dhik mām
que la mayor condena caiga sobre mí — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.27
mām dhātā
bébeme — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.31
mām ekam
a Mí solamente — CC Madhya-līlā 8.63, CC Madhya-līlā 9.265
a Mí solamente — CC Madhya-līlā 22.94
mām eva
a Mí solamente — CC Madhya-līlā 22.57-58
mām iti
idéntica a mí, o yo misma — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.42
mā (mām)
de Mí — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.21
mām
a mí — Bg. 1.45, Bg. 2.7, Bg. 10.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.12, CC Madhya-līlā 9.13, CC Antya-līlā 6.327, CC Antya-līlā 6.327, CC Antya-līlā 14.73, CC Antya-līlā 14.120, CC Antya-līlā 16.87, CC Antya-līlā 17.72, CC Antya-līlā 19.76
mí — Bg. 3.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.45
a Mí — Bg. 4.9, Bg. 4.11, Bg. 4.13, Bg. 4.14, Bg. 4.14, Bg. 6.30, Bg. 6.31, Bg. 7.3, Bg. 7.10, Bg. 7.13, Bg. 7.14, Bg. 7.15, Bg. 7.16, Bg. 7.19, Bg. 7.23, Bg. 7.24, Bg. 7.25, Bg. 7.26, Bg. 7.28, Bg. 7.30, Bg. 7.30, Bg. 8.5, Bg. 8.7, Bg. 8.7, Bg. 8.15, Bg. 8.16, Bg. 9.3, Bg. 9.13, Bg. 9.14, Bg. 9.15, Bg. 9.20, Bg. 9.23, Bg. 9.24, Bg. 9.28, Bg. 9.29, Bg. 9.30, Bg. 9.34, Bg. 9.34, Bg. 10.3, Bg. 10.8, Bg. 10.10, Bg. 10.24, Bg. 11.8, Bg. 11.55, Bg. 12.3-4, Bg. 12.9, Bg. 13.3, Bg. 14.26, Bg. 15.19, Bg. 15.19, Bg. 16.20, Bg. 17.5-6, Bg. 18.55, Bg. 18.55, Bg. 18.65, Bg. 18.65, Bg. 18.66, Bg. 18.68, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.65, CC Madhya-līlā 7.96, CC Madhya-līlā 8.62, CC Madhya-līlā 8.91, CC Madhya-līlā 9.264, CC Madhya-līlā 19.207-209, CC Madhya-līlā 19.207-209, CC Madhya-līlā 20.121, CC Madhya-līlā 20.137, CC Madhya-līlā 20.147-148, CC Madhya-līlā 20.147-148, CC Antya-līlā 20.32, CC Antya-līlā 20.47
en Mí — Bg. 4.10, Bg. 7.18, Bg. 9.22, Bg. 12.6-7
a Mí (el Señor Supremo) — Bg. 6.47
Mí — Bg. 7.1, Bg. 7.29, Bg. 12.2, Bg. 16.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.21, CC Madhya-līlā 20.147-148
a Mí (Kṛṣṇa) — Bg. 8.13, Bg. 8.14
Me — Bg. 9.9
de Mí — Bg. 9.11, Bg. 9.32, Bg. 10.9, Bg. 10.27, Bg. 18.67
acerca de Mí — Bg. 9.14
a Mí. — Bg. 9.25, Bg. 9.33
a Mí — Bg. 11.53, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.52, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.55, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.54, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.66, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.45, CC Ādi-līlā 1.49, CC Ādi-līlā 4.20, CC Ādi-līlā 4.178, CC Ādi-līlā 17.76, CC Madhya-līlā 22.23, CC Madhya-līlā 22.57-58, CC Madhya-līlā 24.94, CC Madhya-līlā 24.138, CC Madhya-līlā 24.173, CC Madhya-līlā 24.189, CC Madhya-līlā 24.192, CC Madhya-līlā 25.39, CC Madhya-līlā 25.137, CC Antya-līlā 4.59
de mí — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.10
a mí — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.56, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.78, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.54, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.41, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.45, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.13, CC Madhya-līlā 22.16
de Mí — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.29
Mí — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.3
a Mí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.55
a mí. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.35, CC Madhya-līlā 23.29
me alcanza — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.29
Mi indicación — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.15
yo — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.15
a mí (la Tierra) — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.39
mi — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.53
Yo — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.12
a mí (a Vasiṣṭha) — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.2
Yo mismo — CC Ādi-līlā 1.46
a Mí, la Suprema Personalidad de Dios — CC Madhya-līlā 6.181
a mí. — CC Madhya-līlā 9.13
sobre mí — CC Madhya-līlā 11.47