Skip to main content

Word for Word Index

bhaṭṭācārya likhila
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya contestó — CC Madhya-līlā 12.6
nā likhila
no he podido escribir — CC Madhya-līlā 2.92
likhila
escribió — CC Ādi-līlā 17.69
escribieron — CC Madhya-līlā 5.82
he escrito — CC Madhya-līlā 18.56
escribió — CC Madhya-līlā 19.32
ha anotado — CC Antya-līlā 3.269
likhilā
escribió. — CC Antya-līlā 1.35
escribió — CC Antya-līlā 6.262

Filter by hierarchy