Skip to main content

Word for Word Index

kurvan api
aunque trabaje — Bg. 5.7
aṅgī-kurvan
al aceptar — CC Madhya-līlā 15.1
kurvan
haciendo — Bg. 4.21
haciendo algo — Bg. 5.13
ejecutando — Bg. 12.10, Bg. 18.47
transformando — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.8
actuando — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.9
haciendo — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.13
realizar — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.2
hacer — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.9, CC Antya-līlā 1.164
y mantener — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.38-39
realizar — CC Madhya-līlā 11.1
hacer — CC Antya-līlā 19.76
haciendo continuamente — Īśo 2
oṁ kurvan
dar caridad pronunciando la palabra oṁŚrīmad-bhāgavatam 8.19.41