Skip to main content

Word for Word Index

pāka karilā apāra
cocinó toda clase de alimentos — CC Antya-līlā 2.59
kṛta-artha karilā
tú has endeudado — CC Antya-līlā 1.133
artha karilā
explicó su significado. — CC Antya-līlā 19.90
bahuta karilā
realizó de diversas formas. — CC Madhya-līlā 9.235
tāra karilā bhakṣaṇa
lo comió. — CC Antya-līlā 11.20
karilā bhakṣaṇe
comió. — CC Antya-līlā 6.322
karilā bhartsana
riñó — CC Madhya-līlā 20.25
bhikṣā ye karilā
tomó prasādam. — CC Antya-līlā 4.116
yatheṣṭa bhikṣā karilā
comió suntuosamente — CC Antya-līlā 8.11
karilā bhojana
aceptaron su almuerzo. — CC Madhya-līlā 14.92
tomó el prasādamCC Madhya-līlā 14.241
comió. — CC Antya-līlā 6.188
comió — CC Antya-līlā 10.147, CC Antya-līlā 10.151, CC Antya-līlā 12.149
almorzó — CC Antya-līlā 12.52
bhojana karilā
Él aceptó ofrendas de comida — CC Antya-līlā 2.36
tomó prasādamCC Antya-līlā 2.112
empezaron a comer. — CC Antya-līlā 11.87
comió. — CC Antya-līlā 14.117
karilā bhojane
comió. — CC Madhya-līlā 15.295
bhāvanā karilā
él pensó. — CC Antya-līlā 6.306
darśana karilā
vio — CC Madhya-līlā 6.216
él vio — CC Antya-līlā 1.72
karilā daṇḍa
castigaste — CC Antya-līlā 3.24
karilā gamana
regresó — CC Madhya-līlā 4.138
fue. — CC Madhya-līlā 9.72, CC Madhya-līlā 12.206, CC Antya-līlā 11.44
partió — CC Madhya-līlā 9.197
se dirigieron. — CC Madhya-līlā 11.125
entró. — CC Madhya-līlā 11.130
pasaba — CC Madhya-līlā 13.26
pasaba. — CC Madhya-līlā 17.26
se fue — CC Madhya-līlā 19.30
partieron. — CC Madhya-līlā 19.35
fue. — CC Madhya-līlā 24.230, CC Madhya-līlā 25.59, CC Antya-līlā 1.102
partió — CC Madhya-līlā 25.178
partieron. — CC Antya-līlā 1.14
partió hacia — CC Antya-līlā 1.38
se iba del lugar. — CC Antya-līlā 1.60
regresaron. — CC Antya-līlā 1.214
se marchó. — CC Antya-līlā 3.162
Se fue. — CC Antya-līlā 4.92