Skip to main content

Word for Word Index

kājī bale
el kājī dijo — CC Ādi-līlā 17.175
kājī-dvāre
ante la puerta del kājīCC Ādi-līlā 17.139
kājī-gaṇera
de los kājī (magistrados musulmanes) — CC Ādi-līlā 10.53
kājī kahe
el kājī respondió — CC Ādi-līlā 17.146, CC Ādi-līlā 17.152, CC Ādi-līlā 17.178-179
el kājī replicó — CC Ādi-līlā 17.155
el kājī dijo — CC Ādi-līlā 17.188, CC Ādi-līlā 17.222
kājī-pāśe
en la corte del kājī, o magistrado — CC Ādi-līlā 17.124
kājī
el Chand Kazi — CC Ādi-līlā 17.125, CC Ādi-līlā 17.141
el magistrado — CC Ādi-līlā 17.129, CC Ādi-līlā 17.174
magistrado — CC Ādi-līlā 17.134
el kājīCC Ādi-līlā 17.144, CC Ādi-līlā 17.168, CC Ādi-līlā 17.168, CC Ādi-līlā 17.187, CC Ādi-līlā 17.224
magistrado — CC Madhya-līlā 1.170

Filter by hierarchy