Skip to main content

Word for Word Index

iṣṭam
que conduce al cielo — Bg. 18.12
seleccionado. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.38
a la deidad deseada — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.26
el objetivo — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49
adorar a la Deidad — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.10
elegida. — CC Madhya-līlā 22.162
pūrtam iṣṭam
ceremonias rituales védicas — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.29
su-iṣṭam
adorado — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.41