Skip to main content

Word for Word Index

tat-gauravāt
con gran respeto por las palabras de Prahlāda Mahārāja (debido a que era un devoto) — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.56-57
gauravāt
glorias — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.4
por ser muy pesada — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.6