Skip to main content

Word for Word Index

ekadā api
siquiera una vez — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29
ekadā
en cierta ocasión — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.32
una vez (aproximadamente cuando Kṛṣṇa tenía un año) — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.18
a la vez — CC Ādi-līlā 1.75
un día — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.46
una vez — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.40
en cierta ocasión — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.58-60, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.71, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.6-7
una vez — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.4
a veces — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.8
cierto día — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.23
un día — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.28