Skip to main content

Word for Word Index

carma-ambara
prenda de piel — CC Madhya-līlā 1.285
prenda de piel de ciervo — CC Madhya-līlā 10.158, CC Madhya-līlā 10.160
la prenda de piel de ciervo — CC Madhya-līlā 10.159
mṛga-carma-ambara
una prenda hecha de piel de ciervo — CC Madhya-līlā 10.154
carma-ambara-paridhāne
por ponerme una prenda de piel — CC Madhya-līlā 10.159
carma-ambara chāḍi’
renunciando a la prenda de piel de ciervo — CC Madhya-līlā 10.161
carma-cakṣe
a simple vista — CC Ādi-līlā 2.13
los ojos materiales — CC Ādi-līlā 5.20
con nuestros imperfectos ojos — CC Madhya-līlā 20.159
carma
la piel — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.31, CC Antya-līlā 18.53, CC Antya-līlā 18.72
piel — CC Madhya-līlā 2.12, CC Antya-līlā 14.65-66
la piel de ciervo — CC Madhya-līlā 10.169
carma-mātra
sólo piel — CC Antya-līlā 14.67