Skip to main content

Word for Word Index

bindu-mādhava-caraṇe
los pies de loto de Bindu Mādhava. — CC Madhya-līlā 17.86
caitanya-caraṇe
a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 9.360, CC Madhya-līlā 11.19, CC Antya-līlā 10.160
a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Madhya-līlā 19.256, CC Antya-līlā 5.131
el refugio de los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Antya-līlā 6.135
caitanya caraṇe
en los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Antya-līlā 6.173
caraṇe
su pie — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27
a los pies de loto — CC Ādi-līlā 1.41, CC Ādi-līlā 7.53, CC Ādi-līlā 7.143, CC Madhya-līlā 16.224, CC Madhya-līlā 24.258
pies de loto. — CC Ādi-līlā 5.163
a sus pies de loto. — CC Ādi-līlā 7.80
pies de loto — CC Ādi-līlā 8.75
a los pies de loto. — CC Ādi-līlā 10.95
en los pies de loto — CC Ādi-līlā 11.39, CC Ādi-līlā 14.78
al refugio de los pies de loto — CC Ādi-līlā 16.14
a Sus pies de loto. — CC Ādi-līlā 17.243
los pies de loto. — CC Ādi-līlā 17.334
a los pies de loto del Señor — CC Madhya-līlā 1.154
los pies de loto — CC Madhya-līlā 1.220, CC Madhya-līlā 7.46, CC Madhya-līlā 9.320, CC Antya-līlā 11.39
a los pies de loto — CC Madhya-līlā 1.284, CC Madhya-līlā 9.37, CC Madhya-līlā 10.32, CC Madhya-līlā 18.194, CC Antya-līlā 7.159, CC Antya-līlā 19.19
a los pies — CC Madhya-līlā 9.344, CC Madhya-līlā 9.349, CC Antya-līlā 5.156, CC Antya-līlā 9.116
a los pies de loto. — CC Madhya-līlā 10.55
a los pies. — CC Madhya-līlā 10.103
a Tus pies de loto — CC Madhya-līlā 10.125
de los pies — CC Madhya-līlā 16.249
a Sus pies — CC Madhya-līlā 19.246
de los pies de loto — CC Madhya-līlā 20.98
bajo el refugio de Sus pies de loto — CC Antya-līlā 1.93
los pies — CC Antya-līlā 12.26
tāṅhāra caraṇe
a Sus pies de loto — CC Madhya-līlā 1.26
sus pies de loto — CC Madhya-līlā 15.53
sus pies de loto. — CC Madhya-līlā 16.72
gopāla-caraṇe
a los pies de loto de Gopāla — CC Madhya-līlā 5.122
prabhura caraṇe
a los pies de loto del Señor — CC Madhya-līlā 7.61, CC Madhya-līlā 9.162, CC Antya-līlā 9.36
los pies de loto del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 8.235, CC Madhya-līlā 9.213
a los pies de loto del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 15.102
los pies de loto del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 15.280
a los pies de loto del Señor — CC Madhya-līlā 16.284
a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 18.99, CC Antya-līlā 2.122, CC Antya-līlā 4.208, CC Antya-līlā 5.4, CC Antya-līlā 7.5, CC Antya-līlā 7.125, CC Antya-līlā 10.45, CC Antya-līlā 13.30, CC Antya-līlā 13.100
a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Madhya-līlā 19.91
a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Antya-līlā 1.192
a los pies de loto del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Antya-līlā 6.231