Skip to main content

Word for Word Index

balarāma
el Señor Balarāma — CC Ādi-līlā 1.85-86, CC Ādi-līlā 6.105-106
y Baladeva — CC Ādi-līlā 13.78
Balarāma — CC Madhya-līlā 1.28, CC Antya-līlā 3.166
el Señor Balarāma — CC Madhya-līlā 20.255
Balarāma Ācārya — CC Antya-līlā 3.172
subhadrā-balarāma
Subhadrā y Balarāma — CC Madhya-līlā 14.62
balarāma-ācāryera ghare
en casa de Balarāma Ācārya. — CC Antya-līlā 3.165
balarāma-ācārya-gṛhe
en casa de Balarāma Ācārya — CC Antya-līlā 3.168
śrī-balarāma
Śrī Balarāma. — CC Ādi-līlā 5.4, CC Ādi-līlā 5.73
Balarāma — CC Ādi-līlā 5.8
Śrī Balarāma — CC Ādi-līlā 12.27
Śrī Balarāma — CC Madhya-līlā 20.174
sei balarāma
ese Śrī Balarāma — CC Ādi-līlā 5.6, CC Ādi-līlā 5.11
balarāma dāsa
Balarāma dāsa — CC Ādi-līlā 11.34

Filter by hierarchy