Skip to main content

Word for Word Index

tat śrutvā
al escuchar las noticias — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.18
al escuchar el consejo de Upānanda — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.30
śrutvā
habiendo oído — Bg. 2.29
oyendo — Bg. 11.35
por oír — Bg. 13.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.16
después de oír — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.29
al oír — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.39
habiendo oído — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.33, CC Ādi-līlā 4.34
al oír — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.51
después de escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.37
escuchando — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.1
haber escuchado — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.5
al escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.65, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.40, CC Madhya-līlā 24.52
al escuchar la noticia — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.4
por el hecho de escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.46
tras escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.79, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.42
escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31
después de escuchar de (de la sucesión discipular) — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.39
hearing — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.36
tras escuchar debidamente (de la fuente correcta) — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.46
así escuchando — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.46
después de oír — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.25
por escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.59, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.15-16, CC Madhya-līlā 14.1, CC Antya-līlā 1.151
al escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.1
cuando supo — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.27
con solo escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.18-19
y escuchar (esta noticia) — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.8-9
escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.10
tras escuchar — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.54, CC Antya-līlā 17.1
Kṛṣṇa, al escucharles — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.25
escuchar esos sonidos — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.35