Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.19

Texto

śrī-rājovāca
kiṁ nimitto guroḥ śāpaḥ
saudāsasya mahātmanaḥ
etad veditum icchāmaḥ
kathyatāṁ na raho yadi

Palabra por palabra

śrī-rājā uvāca—el rey Parīkṣit dijo; kim nimittaḥ—por qué razón; guroḥ—del maestro espiritual; śāpaḥ—maldición; saudāsasya—de Saudāsa; mahā-ātmanaḥ—de la gran alma; etat—esto; veditum—saber; icchāmaḥ—yo deseo; kathyatām—por favor, dime; na—no; rahaḥ—confidencial; yadi—si.

Traducción

El rey Parīkṣit dijo: ¡Oh, Śukadeva Gosvāmī!, Saudāsa era una gran alma; ¿por qué le maldijo su maestro espiritual, Vasiṣṭha? Deseo saberlo. Si no es un tema confidencial, explícamelo, por favor.