Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Texto

Verš

pitary uparate ’bhyetya
vikukṣiḥ pṛthivīm imām
śāsad īje hariṁ yajñaiḥ
śaśāda iti viśrutaḥ
pitary uparate ’bhyetya
vikukṣiḥ pṛthivīm imām
śāsad īje hariṁ yajñaiḥ
śaśāda iti viśrutaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

pitari — cuando su padre; uparate — al ser liberado del reino; abhyetya — habiendo regresado; vikukṣiḥ — el hijo llamado Vikukṣi; pṛthivīm — el planeta Tierra; imām — este; śāsat — gobernando; īje — adoró; harim — a la Suprema Personalidad de Dios; yajñaiḥ — con celebraciones de sacrificio; śaśa-adaḥ — Śaśāda («el que comió un conejo»); iti — así; viśrutaḥ — conocido.

pitari — když jeho otec; uparate — v době, kdy už byl zproštěn království; abhyetya — když se vrátil; vikukṣiḥ — syn jménem Vikukṣi; pṛthivīm — planetě Zemi; imām — této; śāsat — vládnoucí; īje — uctíval; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; yajñaiḥ — konáním různých obětí; śaśa-adaḥ — Śaśāda (“ten, který snědl zajíce”); iti — tak; viśrutaḥ — proslulý.

Traducción

Překlad

Al saber que su padre había abandonado este mundo, Vikukṣi regresó al país y, una vez coronado rey, gobernó el planeta Tierra y celebró sacrificios para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Más tarde, Vikukṣi fue conocido con el nombre de Śaśāda.

Poté, co otec opustil tento svět, se Vikukṣi vrátil do své země a stal se králem, který vládl planetě Zemi a konal různé oběti pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Později se o něm mluvilo jako o Śaśādovi.