Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Texto

Verš

sumitrārjunapālādīn
samīkāt tu sudāmanī
ānakaḥ karṇikāyāṁ vai
ṛtadhāmā-jayāv api
sumitrārjunapālādīn
samīkāt tu sudāmanī
ānakaḥ karṇikāyāṁ vai
ṛtadhāmā-jayāv api

Palabra por palabra

Synonyma

sumitra — Sumitra; arjunapāla — Arjunapāla; ādīn — y otros; samīkāt — del rey Samīka; tu — en verdad; sudāmanī — en el vientre de Sudāmanī, su esposa; ānakaḥ — el rey Ānaka; karṇikāyām — en el vientre de su esposa Karṇikā; vai — en verdad; ṛtadhāmā — Ṛtadhāmā; jayau — y Jaya; api — en verdad.

sumitra — Sumitra; arjunapāla — Arjunapāla; ādīn — a další; samīkāt — králi Samīkovi; tu — vskutku; sudāmanī — Sudāmanī, jeho manželce; ānakaḥ — král Ānaka; karṇikāyām — v lůně své ženy Karṇiky; vai — jistě; ṛtadhāmā — Ṛtadhāmu; jayau — a Jayu; api — skutečně.

Traducción

Překlad

Samīka, en el vientre de su esposa, Sudāmanī, engendró a Sumitra, Arjunapāla y otros hijos. El rey Ānaka engendró a Ṛtadhāmā y Jaya en su esposa, Karṇikā.

Samīkovi se z lůna jeho manželky Sudāmanī narodil Sumitra, Arjunapāla a další synové. Král Ānaka zplodil se svou ženou Karṇikou dva syny-Ṛtadhāmu a Jayu.