Skip to main content

Texts 10-11

Sloka 10-11

Texto

Verš

babhruḥ śreṣṭho manuṣyāṇāṁ
devair devāvṛdhaḥ samaḥ
puruṣāḥ pañca-ṣaṣṭiś ca
ṣaṭ-sahasrāṇi cāṣṭa ca
babhruḥ śreṣṭho manuṣyāṇāṁ
devair devāvṛdhaḥ samaḥ
puruṣāḥ pañca-ṣaṣṭiś ca
ṣaṭ-sahasrāṇi cāṣṭa ca
ye ’mṛtatvam anuprāptā
babhror devāvṛdhād api
mahābhojo ’tidharmātmā
bhojā āsaṁs tad-anvaye
ye ’mṛtatvam anuprāptā
babhror devāvṛdhād api
mahābhojo ’tidharmātmā
bhojā āsaṁs tad-anvaye

Palabra por palabra

Synonyma

babhruḥ — el rey Babhru; śreṣṭhaḥ — el mejor de todos los reyes; manuṣyāṇām — de todos los seres humanos; devaiḥ — con los semidioses; devāvṛdhaḥ — el rey Devāvṛdha; samaḥ — al mismo nivel; puruṣāḥ — personas; pañca-ṣaṣṭiḥ — sesenta y cinco; ca — también; ṣaṭ-sahasrāṇi — seis mil; ca — también; aṣṭa — ocho mil; ca — también; ye — todos aquellos que; amṛtatvam — liberación del cautiverio material; anuprāptāḥ — obtuvieron; babhroḥ — por su relación con Babhru; devāvṛdhāt — y por su relación con Devāvṛdha; api — en verdad; mahābhojaḥ — el rey Mahābhoja; ati-dharma-ātmā — extraordinariamente religioso; bhojāḥ — los reyes Bhoja; āsan — existieron; tat-anvaye — en la dinastía de él (de Mahābhoja).

babhruḥ — král Babhru; śreṣṭhaḥ — nejlepší ze všech králů; manuṣyāṇām — ze všech lidských bytostí; devaiḥ — s polobohy; devāvṛdhaḥ — král Devāvṛdha; samaḥ — na stejné úrovni; puruṣāḥ — osoby; pañca-ṣaṣṭiḥ — šedesát pět; ca — také; ṣaṭ-sahasrāṇi — šest tisíc; ca — také; aṣṭa — osm tisíc; ca — rovněž; ye — všichni ti, kdo; amṛtatvam — vysvobození z hmotného zajetí; anuprāptāḥ — získali; babhroḥ — díky společnosti Babhrua; devāvṛdhāt — a díky společnosti Devāvṛdhy; api — vskutku; mahābhojaḥ — král Mahābhoja; ati-dharma-ātmā — nesmírně zbožný; bhojāḥ — králové rodu Bhoja; āsan — existovali; tat-anvaye — v jeho dynastii (Mahābhoji).

Traducción

Překlad

«Se ha establecido que, entre los seres humanos, Babhru es el mejor, y que Devāvṛdha es igual a los semidioses. Por su relación con Babhru y Devāvṛdha, todos sus descendientes, hasta un total de 14 065, obtuvieron la liberación». En la dinastía del rey Mahābhoja, que manifestaba una religiosidad extraordinaria, nacieron los reyes Bhoja.

“Babhru je považován za nejlepší z lidských bytostí a Devāvṛdha za rovného polobohům. Díky společnosti Babhrua a Devāvṛdhy všichni jejich potomci, kterých bylo celkem 14 065, získali osvobození.” V dynastii krále Mahābhoji, jenž byl nesmírně zbožný, se narodili králové rodu Bhoja.