Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Texto

Verš

timer bṛhadrathas tasmāc
chatānīkaḥ sudāsajaḥ
śatānīkād durdamanas
tasyāpatyaṁ mahīnaraḥ
timer bṛhadrathas tasmāc
chatānīkaḥ sudāsajaḥ
śatānīkād durdamanas
tasyāpatyaṁ mahīnaraḥ

Synonyms

Synonyma

timeḥ — de Timi; bṛhadrathaḥ — Bṛhadratha; tasmāt — de él (de Bṛhadratha); śatānīkaḥ — Śatānīka; sudāsa-jaḥ — el hijo de Sudāsa; śatānīkāt — de Śatānīka; durdamanaḥ — un hijo llamado Durdamana; tasya apatyam — su hijo; mahīnaraḥ — Mahīnara.

timeḥ — Timiho; bṛhadrathaḥ — Bṛhadratha; tasmāt — jeho (Bṛhadrathy); śatānīkaḥ — Śatānīka; sudāsa-jaḥ — syn Sudāse; śatānīkāt — od Śatānīky; durdamanaḥ — syn jménem Durdamana; tasya apatyam — jeho syn; mahīnaraḥ — Mahīnara.

Translation

Překlad

De Timi vendrá Bṛhadratha; de Bṛhadratha, Sudāsa; y de Sudāsa, Śatānīka. De Śatānīka nacerá Durdamana, cuyo hijo se llamará Mahīnara.

Synem Timiho bude Bṛhadratha, synem Bṛhadrathy Sudāsa a jeho synem Śatānīka. Śatānīka bude mít syna Durdamanu a jeho syn se bude jmenovat Mahīnara.