Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Texto

Verš

vyāghro ’pi vṛkṇa-śravaṇo
nistriṁśāgrāhatas tataḥ
niścakrāma bhṛśaṁ bhīto
raktaṁ pathi samutsṛjan
vyāghro ’pi vṛkṇa-śravaṇo
nistriṁśāgrāhatas tataḥ
niścakrāma bhṛśaṁ bhīto
raktaṁ pathi samutsṛjan

Palabra por palabra

Synonyma

vyāghraḥ — el tigre; api — también; vṛkṇa-śravaṇaḥ — habiendo perdido una oreja; nistriṁśa-agra-āhataḥ — cortada por la punta de la espada; tataḥ — a continuación; niścakrāma — huyó (de aquel lugar); bhṛśam — mucho; bhītaḥ — atemorizado; raktam — sangre; pathi — en el camino; samutsṛjan — perdiendo.

vyāghraḥ — tygr; api — rovněž; vṛkṇa-śravaṇaḥ — s useknutým uchem; nistriṁśa-agra-āhataḥ — jelikož byl zasažen špičkou meče; tataḥ — poté; niścakrāma — utekl (z toho místa); bhṛśam — velice; bhītaḥ — vystrašený; raktam — krev; pathi — na cestě; samutsṛjan — ronící.

Traducción

Překlad

Muy atemorizado, el tigre huyo del lugar dejando un rastro de sangre, pues la afilada espada le había cortado una oreja.

Tygr se lekl, když mu špička meče zasáhla ucho, utíkal pryč a cestu skrápěl krví.