Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Texto

Verš

yasyām utpādayām āsa
viśravā dhanadaṁ sutam
prādāya vidyāṁ paramām
ṛṣir yogeśvaraḥ pituḥ
yasyām utpādayām āsa
viśravā dhanadaṁ sutam
prādāya vidyāṁ paramām
ṛṣir yogeśvaraḥ pituḥ

Synonyms

Synonyma

yasyām — en quien (en Ilavilā); utpādayām āsa — engendró; viśravāḥ — Viśravā; dhana-dam — a Kuvera, el que da el dinero; sutam — a un hijo; prādāya — después de recibir; vidyām — conocimiento absoluto; paramām — supremo; ṛṣiḥ — la gran persona santa; yoga-īśvaraḥ — maestro del yoga místico; pituḥ — de su padre.

yasyām — s níž (Ilavilou); utpādayām āsa — zplodil; viśravāḥ — Viśravā; dhana-dam — Kuveru neboli toho, kdo dává peníze; sutam — syna; prādāya — poté, co obdržel; vidyām — absolutní poznání; paramām — nejvyšší; ṛṣiḥ — velký světec; yoga-īśvaraḥ — mistr mystické yogy; pituḥ — od svého otce.

Translation

Překlad

El gran santo Viśravā, maestro del yoga místico, después de recibir de su padre conocimiento absoluto, engendró en el vientre de Ilavilā al muy renombrado Kuvera, el que da el dinero.

Poté, co velký světec Viśravā, mistr mystické yogy, obdržel od svého otce absolutní poznání, zplodil v lůně Ilavily slavného syna, známého jako Kuvera neboli ten, kdo dává peníze.