Skip to main content

Texts 23-24

Sloka 23-24

Texto

Verš

nābhāgo diṣṭa-putro ’nyaḥ
karmaṇā vaiśyatāṁ gataḥ
bhalandanaḥ sutas tasya
vatsaprītir bhalandanāt
nābhāgo diṣṭa-putro ’nyaḥ
karmaṇā vaiśyatāṁ gataḥ
bhalandanaḥ sutas tasya
vatsaprītir bhalandanāt
vatsaprīteḥ sutaḥ prāṁśus
tat-sutaṁ pramatiṁ viduḥ
khanitraḥ pramates tasmāc
cākṣuṣo ’tha viviṁśatiḥ
vatsaprīteḥ sutaḥ prāṁśus
tat-sutaṁ pramatiṁ viduḥ
khanitraḥ pramates tasmāc
cākṣuṣo ’tha viviṁśatiḥ

Synonyms

Synonyma

nābhāgaḥ — con el nombre Nābhāga; diṣṭa-putraḥ — el hijo de Diṣṭa; anyaḥ — otro; karmaṇā — por ocupación; vaiśyatām — la orden de los vaiśyas; gataḥ — obtuvo; bhalandanaḥ — con el nombre Bhalandana; sutaḥ — hijo; tasya — de él (de Nābhāga); vatsaprītiḥ — con el nombre Vatsaprīti; bhalandanāt — de Bhalandana; vatsaprīteḥ — de Vatsaprīti; sutaḥ — el hijo; prāṁśuḥ — fue llamado Prāṁśu; tat-sutam — el hijo de él (de Prāṁśu); pramatim — fue llamado Pramati; viduḥ — debes entender; khanitraḥ — fue llamado Khanitra; pramateḥ — de Pramati; tasmāt — de él (de Khanitra); cākṣuṣaḥ — fue llamado Cākṣuṣa; atha — así (de Cākṣuṣa); viviṁśatiḥ — el hijo llamado Viviṁśati.

nābhāgaḥ — jménem Nābhāga; diṣṭa-putraḥ — syn Diṣṭy; anyaḥ — jiný; karmaṇā — povoláním; vaiśyatām — třídy vaiśyů; gataḥ — dosáhl; bhalandanaḥ — jménem Bhalandana; sutaḥ — syn; tasya — jeho (Nābhāgy); vatsaprītiḥ — jménem Vatsaprīti; bhalandanāt — Bhalandany; vatsaprīteḥ — Vatsaprītiho; sutaḥ — syn; prāṁśuḥ — byl pojmenován Prāṁśu; tat-sutam — jeho syn (Prāṁśua); pramatim — měl jméno Pramati; viduḥ — věz; khanitraḥ — jmenoval se Khanitra; pramateḥ — Pramatiho; tasmāt — něho (Khanitry); cākṣuṣaḥ — jmenoval se Cākṣuṣa; atha — takto (Cākṣuṣi); viviṁśatiḥ — syn jménem Viviṁśati.

Translation

Překlad

Diṣṭa tuvo un hijo llamado Nābhāga. Este Nābhāga, que no debe confundirse con el Nābhāga de que hablaremos más tarde, fue un vaiśya en virtud de su ocupación prescrita. El hijo de Nābhāga fue Bhalandana, que fue padre de Vatsaprīti, cuyo hijo fue Prāṁśu. Prāṁśu fue padre de Pramati, que tuvo como hijo a Khanitra. Khanitra, a su vez, fue padre de Cākṣuṣa, cuyo hijo fue Viviṁśati.

Diṣṭův syn se jmenoval Nābhāga. Tento Nābhāga — jiný než Nābhāga, o němž bude řeč později — se podle svého zaměstnání stal vaiśyou. Nābhāgův syn byl známý jako Bhalandana, synem Bhalandany byl Vatsaprīti a jeho synem byl Prāṁśu. Synem Prāṁśua byl Pramati, Pramatiho synem byl Khanitra, Khanitrův syn se jmenoval Cākṣuṣa a jeho syn byl Viviṁśati.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: De los hijos de Manu, uno se volvió kṣatriya, otro brāhmaṇa y otro vaiśya. Esto confirma la declaración de Nārada Muni: yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam (Bhāg. 7.11.35). Siempre debemos recordar que los brāhmaṇas, kṣatriyas y vaiśyas nunca deben ser considerados miembros de una casta por herencia. Un brāhmaṇa puede volverse kṣatriya, y un kṣatriya, brāhmaṇa. Del mismo modo, los brāhmaṇas o kṣatriyas también pueden volverse vaiśyas, y los vaiśyas, brāhmaṇas o kṣatriyas. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Así pues, los brāhmaṇas, kṣatriyas o vaiśyas no lo son por herencia, sino por sus cualidades. Hay una gran necesidad de brāhmaṇas. Por esa razón, en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, estamos tratando de formar brāhmaṇas que guíen a la sociedad humana. En la actualidad hay una gran escasez de brāhmaṇas, y, debido a ello, la sociedad humana ha perdido su cerebro. Como la práctica totalidad de las personas son śūdras, en la actualidad nadie puede guiar a la sociedad por la senda correcta que lleva a la perfección de la vida.

Jeden syn pocházející od Manua se stal kṣatriyou, další brāhmaṇou a jiný zase vaiśyou. To potvrzuje výrok Nārady Muniho: yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam (Bhāg. 7.11.35). Je třeba mít na paměti, že brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové nemají být nikdy považováni za příslušníky určité kasty podle zrození. Z brāhmaṇy se může stát kṣatriya a kṣatriya se může změnit v brāhmaṇu. Podobně se brāhmaṇa či kṣatriya může stát vaiśyou a naopak. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (cātur- varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Člověk není v žádném případě brāhmaṇa, kṣatriya či vaiśya svým původem, ale svými vlastnostmi. Brāhmaṇové jsou velice potřební. Snažíme se proto v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nějaké brāhmaṇy vychovat, aby mohli vést společnost. V současnosti je brāhmaṇů nedostatek a to znamená, že lidská společnost postrádá mozek. Téměř každý je śūdra, a proto v současné době nikdo nedokáže vést členy společnosti ke správné cestě, po níž by dospěli k dokonalosti života.