Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

evaṁ-vidhaiḥ suparuṣaiḥ
kṣiptvācārya-sutāṁ satīm
śarmiṣṭhā prākṣipat kūpe
vāsaś cādāya manyunā
evaṁ-vidhaiḥ suparuṣaiḥ
kṣiptvācārya-sutāṁ satīm
śarmiṣṭhā prākṣipat kūpe
vāsaś cādāya manyunā

Palabra por palabra

Synonyma

evam-vidhaiḥ — esas; su-paruṣaiḥ — con palabras desagradables; kṣiptvā — después de reñir; ācārya-sutām — a la hija de Śukrācārya; satīm — a Devayānī; śarmiṣṭhā — Śarmiṣṭha; prākṣipat — arrojó (a ella); kūpe — a un pozo; vāsaḥ — las ropas; ca — y; ādāya — llevándose; manyunā — por la ira.

evam-vidhaiḥ — těmito; su-paruṣaiḥ — bezcitnými slovy; kṣiptvā — poté, co se obořila; ācārya-sutām — na Śukrācāryovu dceru; satīm — Devayānī; śarmiṣṭhā — Śarmiṣṭhā; prākṣipat — svrhla (ji); kūpe — do studny; vāsaḥ — šaty; ca — a; ādāya — vzala; manyunā — ze zlosti.

Traducción

Překlad

Después de insultar a Devayānī con esas desagradables palabras, Śarmiṣṭhā, muy iracunda, tiró a la hija de Śukrācārya a un pozo y se llevó sus ropas.

Těmito bezcitnými slovy se Śarmiṣṭhā obořila na Devayānī, Śukrācāryovu dceru. Ze zlosti jí pak vzala šaty a svrhla ji do studny.