Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
harer adbhuta-karmaṇaḥ
avatāra-kathām ādyāṁ
māyā-matsya-viḍambanam
śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
harer adbhuta-karmaṇaḥ
avatāra-kathām ādyāṁ
māyā-matsya-viḍambanam

Synonyms

Synonyma

śrī-rājā uvāca — el rey Parīkṣit dijo; bhagavan — ¡oh, muy poderoso!; śrotum — escuchar; icchāmi — yo deseo; hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios, Hari; adbhuta-karmaṇaḥ — cuyas actividades son maravillosas; avatāra-kathām — pasatiempos de la encarnación; ādyām — primera; māyā-matsya-viḍambanam — que simplemente es la imitación de un pez.

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; bhagavan — ó nejmocnější; śrotum — slyšet; icchāmi — přeji si; hareḥ — o Harim, Nejvyšší Osobnosti Božství; adbhuta-karmaṇaḥ — jehož skutky jsou úžasné; avatāra-kathām — zábavy inkarnace; ādyām — první; māyā-matsya-viḍambanam — která je napodobeninou ryby.

Translation

Překlad

Mahārāja Parīkṣit dijo: La Suprema Personalidad de Dios, Hari, aunque permanece eternamente en Su posición trascendental, desciende al mundo material y Se manifiesta en diversas encarnaciones. Su primera encarnación fue la de un gran pez. ¡Oh, muy poderoso Śukadeva Gosvāmī!, deseo que me relates los pasatiempos de esa encarnación en forma de pez.

Mahārāja Parīkṣit pravil: Nejvyšší Osobnost Božství Hari věčně setrvává ve svém transcendentálním postavení, ale přesto sestupuje do hmotného světa a zjevuje se ve svých různých inkarnacích. První z nich byla inkarnace velké ryby. Ó nejmocnější Śukadeve Gosvāmī, přeji si od tebe slyšet o zábavách této rybí inkarnace.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, aunque es todopoderoso, adoptó la forma de un pez excepcional. Se trata de una de las diez encarnaciones originales del Señor.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všemocný, ale přesto přijal podobu neobyčejné ryby. Jedná se o jednu z deseti původních inkarnací Pána.