Skip to main content

Texts 6-7

Sloka 6-7

Texto

Verš

toyaiḥ samarhaṇaiḥ sragbhir
divya-gandhānulepanaiḥ
dhūpair dīpaiḥ surabhibhir
lājākṣata-phalāṅkuraiḥ
toyaiḥ samarhaṇaiḥ sragbhir
divya-gandhānulepanaiḥ
dhūpair dīpaiḥ surabhibhir
lājākṣata-phalāṅkuraiḥ
stavanair jaya-śabdaiś ca
tad-vīrya-mahimāṅkitaiḥ
nṛtya-vāditra-gītaiś ca
śaṅkha-dundubhi-niḥsvanaiḥ
stavanair jaya-śabdaiś ca
tad-vīrya-mahimāṅkitaiḥ
nṛtya-vāditra-gītaiś ca
śaṅkha-dundubhi-niḥsvanaiḥ

Palabra por palabra

Synonyma

toyaiḥ — con el agua necesaria para lavar los pies de loto y bañar; samarhaṇaiḥ — con pādyaarghya y otros artículos de adoración al Señor; sragbhiḥ — con collares de flores; divya-gandha-anulepanaiḥ — con pastas de diversos tipos, como pasta de sándalo y de aguru, para ungir el cuerpo del Señor Vāmanadeva; dhūpaiḥ — con incienso; dīpaiḥ — con lámparas; surabhibhiḥ — todos ellos muy fragantes; lāja — con arroz frito; akṣata — con cereales enteros; phala — con frutas; aṅkuraiḥ — con raíces y brotes; stavanaiḥ — ofreciendo oraciones; jaya-śabdaiḥ — diciendo: «¡jaya! ¡jaya!».; ca — también; tat-vīrya-mahimā-aṅkitaiḥ — referidas a las gloriosas actividades del Señor; nṛtya-vāditra-gītaiḥ ca — danzando, haciendo sonar instrumentos musicales y cantando; śaṅkha — del resonar de las caracolas; dundubhi — del resonar de los timbales; niḥsvanaiḥ — con las vibraciones sonoras.

toyaiḥ — vodou potřebnou k omytí lotosových nohou a ke koupeli; samarhaṇaiḥ — prostředky pro uctívání Pána, jako pādya, arghya a další; sragbhiḥ — květinovými girlandami; divya-gandha-anulepanaiḥ — různými mastmi (ze santálu a aguru) na potření těla Pána Vāmanadeva; dhūpaiḥ — vonnými tyčinkami; dīpaiḥ — lampami; surabhibhiḥ — jež všechny pronikavě voněly; lāja — smaženou rýží; akṣata — celými obilnými zrny; phala — plody; aṅkuraiḥ — kořeny a výhonky; stavanaiḥ — modlitbami; jaya- śabdaiḥ — voláním “jaya, jaya!”; ca — také; tat-vīrya-mahimā-aṅkitaiḥ — jež vyjadřovalo slávu Pánových činů; nṛtya-vāditra-gītaiḥ ca — tancem, hrou na různé hudební nástroje a zpěvem; śaṅkha — troubením na lastury; dundubhi — bubnováním na kotle; niḥsvanaiḥ — zvukovými vibracemi.

Traducción

Překlad

Entonces adoraron al Señor ofreciéndole flores fragantes, agua, pādya y arghya, pasta de sándalo y de aguru, incienso, lámparas, crema de arroz, cereales enteros, frutas, raíces y brotes. Mientras Le adoraban, ofrecían oraciones referidas a las gloriosas actividades del Señor y exclamaban: «¡jaya! ¡jaya!». También danzaban, cantaban y hacían sonar instrumentos musicales, caracolas y timbales, adorando de esa forma al Señor.

Uctívali Pána tím, že Mu obětovali voňavé květy, vodu pādya a arghya, santálovou mast a balzám aguru, vonné tyčinky, lampičky, praženou rýži, celá obilná zrna, plody, kořeny a výhonky. Přitom pronášeli modlitby oslavující Pánovy činnosti a volali “Jaya! Jaya!” Rovněž tančili, hráli na hudební nástroje, zpívali, troubili na lastury a bubnovali na kotle, a tak Pána uctívali.