Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Texto

Verš

śrī-śuka uvāca
patyur nigaditaṁ śrutvā
daitya-dānava-yūthapāḥ
rasāṁ nirviviśū rājan
viṣṇu-pārṣada tāḍitāḥ
śrī-śuka uvāca
patyur nigaditaṁ śrutvā
daitya-dānava-yūthapāḥ
rasāṁ nirviviśū rājan
viṣṇu-pārṣada tāḍitāḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; patyuḥ — de su señor (Bali Mahārāja); nigaditam — lo que se ha contado; śrutvā — después de oír; daitya-dānava-yūtha-pāḥ — los líderes de los daityas y demonios; rasām — en las regiones inferiores del universo; nirviviśūḥ — entraron; rājan — ¡oh, rey!; viṣṇu-pārṣada — por los sirvientes del Señor Viṣṇu; tāḍitāḥ — conducidos.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; patyuḥ — jejich velitele (Baliho Mahārāje); nigaditam — co bylo tak popsáno; śrutvā — když slyšeli; daitya-dānava-yūtha-pāḥ — vůdci Daityů a démonů; rasām — do nižších končin vesmíru; nirviviśūḥ — sestoupili; rājan — ó králi; viṣṇu-pārṣada — společníky Pána Viṣṇua; tāḍitāḥ — hnáni.

Traducción

Překlad

Śukadeva Gosvāmī continuó: ¡Oh, rey!, obedeciendo la orden de su señor, Bali Mahārāja, todos los jefes de los demonios ydaityas entraron en las regiones inferiores del universo, conducidos por los soldados de Viṣṇu.

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, všichni vůdci démonů a Daityů sestoupili na pokyn svého velitele, Baliho Mahārāje, do nižších končin vesmíru, kam je hnali Viṣṇuovi vojáci.