Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Texto

Verš

sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha
sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha

Palabra por palabra

Synonyma

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — a su esposa; dīna-vadanām — con el rostro lánguido; kṛta-āsana-parigrahaḥ — tras recibir un asiento; sabhājitaḥ — honrado por Aditi; yathā-nyāyam — conforme al momento y al lugar; idam āha — habló de la siguiente manera; kuru-udvaha — ¡oh, Mahārāja Parīkṣit, el mejor de los Kurus!

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — ke své ženě; dīna-vadanām — mající sklíčený obličej; kṛta-āsana-parigrahaḥ — poté, co přijal místo k sezení; sabhājitaḥ — uctěný Aditi; yathā-nyāyam — podle času a místa; idam āha — promluvil následovně; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců.

Traducción

Překlad

¡Oh, el mejor de los Kurus!, después del recibimiento de bienvenida, Kaśyapa Muni se sentó y habló de la siguiente manera a su esposa, Aditi, que estaba muy triste.

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kaśyapa Muni náležitě přivítán, usedl a promluvil ke své manželce Aditi, která byla hluboce sklíčená.