Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Texto

Verš

śrī-mahādeva uvāca
deva-deva jagad-vyāpiñ
jagad-īśa jagan-maya
sarveṣām api bhāvānāṁ
tvam ātmā hetur īśvaraḥ
śrī-mahādeva uvāca
deva-deva jagad-vyāpiñ
jagad-īśa jagan-maya
sarveṣām api bhāvānāṁ
tvam ātmā hetur īśvaraḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-mahādevaḥ uvāca — el Señor Śiva (Mahādeva) dijo; deva-deva — ¡oh, Tú, el mejor semidiós entre los semidioses!; jagat-vyāpin — ¡oh, Señor omnipresente!; jagat-īśa — ¡oh, amo del universo!; jagat-maya — ¡oh, mi Señor, que, mediante Tu energía, Te has transformado en la creación!; sarveṣām api — toda clase de; bhāvānām — situaciones; tvam — Tú; ātmā — la fuerza motriz; hetuḥ — debido a esto; īśvaraḥ — el Señor Supremo, Parameśvara.

śrī-mahādevaḥ uvāca — Pán Śiva (Mahādeva) pravil; deva-deva — ó nejlepší mezi polobohy; jagat-vyāpin — ó všeprostupující Pane; jagat-īśa — ó vládce vesmíru; jagat-maya — ó můj Pane, který se prostřednictvím své energie proměňuješ v toto stvoření; sarveṣām api — všech druhů; bhāvānām — situací; tvam — Ty; ātmā — hybná síla; hetuḥ — díky tomu; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, Parameśvara.

Traducción

Překlad

El Señor Mahādeva dijo: ¡Oh, Tú, el principal semidiós entre los semidioses!, ¡oh, Señor omnipresente, amo del universo!, mediante Tu energía, Tú Te transformas en la creación. Tú eres la raíz y causa eficiente de todo. Tú no eres material. En verdad, Tú eres la Superalma, la fuerza viviente suprema de todo lo que existe. Por lo tanto, eres Parameśvara, el supremo controlador entre todos los controladores.

Pán Mahādeva řekl: Ó hlavní mezi polobohy, všeprostupující Pane, vládce vesmíru, pomocí své energie se přeměňuješ v toto stvoření. Jsi základní i bezprostřední příčinou všeho. Nejsi hmotný — jsi Nadduší neboli svrchovanou životní silou všeho. Proto jsi Parameśvara, nejvyšší vládce všech vládců.

Significado

Význam

La Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, reside en el mundo material como sattva-guṇa-avatāra. El Señor Śiva es el tamo-guṇa-avatāra, y el Señor Brahmā es el rajo-guṇa-avatāra; pero el Señor Viṣṇu, aunque se Le cuente entre ellos, no pertenece a la misma categoría. El Señor Viṣṇu es deva-deva, el principal de todos los semidioses. El Señor Śiva se encuentra en el mundo material y, por lo tanto, también forma parte de la energía de Viṣṇu, el Señor Supremo. Por esa razón, el Señor Viṣṇu recibe el nombre de jagad-vyāpī, «el Señor omnipresente». A veces, el Señor Śiva recibe el nombre de Maheśvara, y debido a ello la gente piensa que el Señor Śiva lo es todo. Pero en este verso, el Señor Śiva se dirige al Señor Viṣṇu llamándole Jagad-īśa, «el amo del universo». Otras veces, el Señor Śiva recibe el nombre de Viśveśvara, pero en este verso se dirige al Señor Viṣṇu con el nombre de Jagan-maya, lo cual indica que incluso Viśveśvara está bajo el control del Señor Viṣṇu. El Señor Viṣṇu es el amo del mundo espiritual, pero, como se afirma en el Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram), también es el Señor del mundo material. En ocasiones, el Señor Brahmā y el Señor Śiva también reciben el calificativo de īśvara, pero el īśvarasupremo es el Señor Viṣṇu, el Señor Kṛṣṇa. Como se afirma en la Brahma-saṁhitāīśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ: El Señor Supremo es Kṛṣṇa, el Señor Viṣṇu. Debido a Él, todo lo que existe funciona correctamente. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Incluso los diminutos átomos, para-māṇu, funcionan debido a la presencia del Señor Viṣṇu en su interior.

Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, sídlí v hmotném světě jako sattva-guṇa-avatāra. Pán Śiva je tamo-guṇa-avatāra a Pán Brahmā je rajo- guṇa-avatāra, ale přestože je Pán Viṣṇu řazen mezi ně, nepatří do stejné kategorie. Je deva-deva, hlavní ze všech polobohů. Protože Pán Śiva má sídlo v hmotném světě, spadá do energie Nejvyššího Pána, Viṣṇua, který se proto nazývá jagad-vyāpī, “všeprostupující Pán”. Pán Śiva je také někdy oslovován jako Maheśvara, a proto si lidé myslí, že on je vším. Zde se však Pán Śiva obrací na Pána Viṣṇua jako na Jagad-īśu, “vládce vesmíru”. Pán Śiva se také někdy nazývá Viśveśvara, ale zde oslovuje Pána Viṣṇua jménem Jagan-maya, což naznačuje, že dokonce i Viśveśvara podléhá Viṣṇuově vládě. Pán Viṣṇu je vládcem duchovního světa, ale zároveň ovládá i hmotný svět, jak uvádí Bhagavad-gīta (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa- carācaram). Pán Brahmā a Pán Śiva jsou také někdy nazýváni īśvara, ale nejvyšší īśvara je Pán Viṣṇu neboli Kṛṣṇa. Brahma-saṁhitā uvádí: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Pán je Kṛṣṇa, Pán Viṣṇu. Vše, co ve světě existuje, funguje tak, jak má, díky Pánu Viṣṇuovi. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu- cayāntara-stham. Dokonce i paramāṇu, nepatrné atomy, plní svou funkci díky přítomnosti Pána Viṣṇua v nich.