Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

satyaṁ vidhātuṁ nija-bhṛtya-bhāṣitaṁ
vyāptiṁ ca bhūteṣv akhileṣu cātmanaḥ
adṛśyatātyadbhuta-rūpam udvahan
stambhe sabhāyāṁ na mṛgaṁ na mānuṣam
satyaṁ vidhātuṁ nija-bhṛtya-bhāṣitaṁ
vyāptiṁ ca bhūteṣv akhileṣu cātmanaḥ
adṛśyatātyadbhuta-rūpam udvahan
stambhe sabhāyāṁ na mṛgaṁ na mānuṣam

Palabra por palabra

Synonyma

satyam — verdaderas; vidhātum — para probar; nija-bhṛtya-bhāṣitam — las palabras de Su propio sirviente (Prahlāda Mahārāja, que había dicho que el Señor está en todas partes); vyāptim — la omnipresencia; ca — y; bhūteṣu — entre las entidades vivientes y los elementos; akhileṣu — todos; ca — también; ātmanaḥ — de Él mismo; adṛśyata — fue vista; ati — muy; adbhuta — maravillosa; rūpam — forma; udvahan — aceptar; stambhe — en la columna; sabhāyām — con la asamblea; na — no; mṛgam — un animal; na — no; mānuṣam — un ser humano.

satyam — pravdivá; vidhātum — dokázat; nija-bhṛtya-bhāṣitam — slova Jeho služebníka (Prahlāda Mahārāje, který řekl, že jeho Pán je všude); vyāptim — proniknutí; ca — a; bhūteṣu — mezi živými bytostmi a prvky; akhileṣu — všemi; ca — také; ātmanaḥ — Jeho; adṛśyata — bylo vidět; ati — velice; adbhuta — úžasnou; rūpam — podobu; udvahan — přijímající; stambhe — ve sloupu; sabhāyām — uprostřed shromáždění; na — ne; mṛgam — zvíře; na — ani; mānuṣam — lidská bytost.

Traducción

Překlad

Para probar que la afirmación de Su sirviente Prahlāda Mahārāja tenía fundamento, o, en otras palabras, para probar que el Señor Supremo está en todas partes, incluso dentro de la columna de una sala de asambleas, la Suprema Personalidad de Dios, Hari, manifestó una forma maravillosa, nunca vista hasta entonces. No era ni un hombre ni un león. Con aquella maravillosa forma, el Señor apareció en la sala de asambleas.

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, chtěl dokázat, že tvrzení Jeho služebníka Prahlāda Mahārāje (že Nejvyšší Pán je všude, dokonce i ve sloupu sněmovny) bylo pravdivé, a proto projevil podobu, kterou dosud nikdo nikdy nespatřil — nebyl to ani člověk, ani lev. V této úžasné podobě se zjevil v sále.

Significado

Význam

Cuando Hiraṇyakaśipu preguntó a Prahlāda Mahārāja: «¿Dónde está tu Señor? ¿Está acaso en este pilar?», Prahlāda Mahārāja, sin el menor temor, contestó: «Sí, mi Señor está en todas partes». Por eso, para convencer a Hiraṇyakaśipu de que la afirmación de Prahlāda Mahārāja era inequívocamente cierta, el Señor salió del pilar; apareció en una forma mitad león y mitad hombre, de manera que Hiraṇyakaśipu no pudiera discernir si aquel gran gigante era un león o un ser humano. El Señor, para dar validez a la afirmación de Prahlāda, demostró que Su devoto, como se declara en el Bhagavad-gītā, nunca es vencido (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). El demoníaco padre de Prahlāda Mahārāja había amenazado a su hijo en repetidas ocasiones con que le mataría, pero Prahlāda estaba seguro de que no podía ser matado, ya que el Señor Supremo le protegía. Al aparecer en la columna, el Señor estaba dando ánimos a Su devoto; era como si dijese: «No te preocupes. Yo estoy aquí». Manifestando Su forma de Nṛsiṁhadeva, el Señor también respetó la promesa del Señor Brahmā, quien había asegurado a Hiraṇyakaśipu que no sería matado por ningún animal ni por ningún hombre. Nadie podía decir que la forma del Señor era completamente ni de hombre ni de león.

Když se Hiraṇyakaśipu svého syna zeptal: “Kde je tvůj Pán? Je v tomto sloupu?” Prahlāda Mahārāja nebojácně odpověděl: “Ano, můj Pán je všude.” Pán se pak zjevil ze sloupu, aby Hiraṇyakaśipua přesvědčil, že Prahlādova slova byla neklamnou pravdou. Zjevil se jako napůl lev a napůl člověk, a Hiraṇyakaśipu tak nemohl poznat, zda je tento obr lvem nebo lidskou bytostí. Aby Pán potvrdil to, co Prahlāda řekl, prokázal, že Jeho oddaný není nikdy zničen, což je vyhlášeno v Bhagavad-gītě (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). Prahlādův démonský otec svému synovi opakovaně vyhrožoval, že ho zabije, ale Prahlāda si byl jistý, že se to nemůže stát, protože byl pod ochranou Nejvyššího Pána. Tím, že se Pán zjevil ze sloupu, povzbudil svého oddaného; v podstatě říkal: “Neboj se. Jsem tady.” Projevením své podoby Nṛsiṁhadeva také zachoval Brahmův slib, že Hiraṇyakaśipua nezabije žádné zvíře ani lidská bytost. Zjevil se v podobě, o které nebylo možné říci, že je to zcela člověk či lev.