Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Texto

Verš

ity uktvoparataṁ putraṁ
hiraṇyakaśipū ruṣā
andhīkṛtātmā svotsaṅgān
nirasyata mahī-tale
ity uktvoparataṁ putraṁ
hiraṇyakaśipū ruṣā
andhīkṛtātmā svotsaṅgān
nirasyata mahī-tale

Synonyms

Synonyma

iti — así; uktvā — hablar; uparatam — acabó; putram — al hijo; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; ruṣā — con mucha ira; andhīkṛta-ātmā — ciego para la autorrealización; sva-utsaṅgāt — de su regazo; nirasyata — tiró; mahī-tale — al suelo.

iti — takto; uktvā — když promluvil; uparatam — přestal; putram — syna; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; ruṣā — s velkým hněvem; andhīkṛta-ātmā — učiněn slepým k seberealizaci; sva-utsaṅgāt — ze svého klína; nirasyata — shodil; mahī-tale — na zem.

Translation

Překlad

Después de decir estas palabras, Prahlāda Mahārāja guardó silencio; entonces, ciego de ira, Hiraṇyakaśipu empujó a Prahlāda fuera de su regazo y le tiró al suelo.

Když Prahlāda Mahārāja takto promluvil a umlkl, démon Hiraṇyakaśipu, zaslepený hněvem, ho shodil z klína na zem.