Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Texto

Verš

tasya mūrdhnaḥ samudbhūtaḥ
sadhūmo ’gnis tapomayaḥ
tīryag ūrdhvam adho lokān
prātapad viṣvag īritaḥ
tasya mūrdhnaḥ samudbhūtaḥ
sadhūmo ’gnis tapomayaḥ
tīryag ūrdhvam adho lokān
prātapad viṣvag īritaḥ

Synonyms

Synonyma

tasya — suya; mūrdhnaḥ — de la cabeza; samudbhūtaḥ — generado; sa-dhūmaḥ — con humo; agniḥ — fuego; tapaḥ-mayaḥ — debido a las rigurosas austeridades; tīryak — hacia los lados; ūrdhvam — hacia arriba; adhaḥ — hacia abajo; lokān — todos los planetas; prātapat — calentados; viṣvak — alrededor, por todas partes; īritaḥ — difundir.

tasya — jeho; mūrdhnaḥ — z hlavy; samudbhūtaḥ — vycházející; sa-dhūmaḥ — s kouřem; agniḥ — oheň; tapaḥ-mayaḥ — následkem tvrdé askeze; tīryak — na strany; ūrdhvam — nahoru; adhaḥ — dolů; lokān — všechny planety; prātapat — rozžhavené; viṣvak — všude kolem; īritaḥ — šířící se.

Translation

Překlad

Debido a las rigurosas austeridades, la cabeza de Hiraṇyakaśipu despedía fuego; ese fuego y su humo se extendieron por el cielo, envolviendo los planetas superiores e inferiores en un calor insoportable.

Jeho tvrdá askeze způsobila, že mu z hlavy začal šlehat oheň. Ten se i s kouřem šířil po nebi a způsobil, že se vyšší a nižší planety nesmírně rozžhavily.