Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

śrī-brahmovāca
uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṁ te
tapaḥ-siddho ’si kāśyapa
varado ’ham anuprāpto
vriyatām īpsito varaḥ
śrī-brahmovāca
uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṁ te
tapaḥ-siddho ’si kāśyapa
varado ’ham anuprāpto
vriyatām īpsito varaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — el Señor Brahmā dijo; uttiṣṭha — por favor, levántate; uttiṣṭha — levántate; bhadram — buena fortuna; te — a ti; tapaḥ-siddhaḥ — perfecto en la ejecución de austeridades; asi — tú eres; kāśyapa — ¡oh, hijo de Kaśyapa!; vara-daḥ — el que da bendiciones; aham — yo; anuprāptaḥ — llegado; vriyatām — expón; īpsitaḥ — deseada; varaḥ — bendición.

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; uttiṣṭha — prosím vstaň; uttiṣṭha — vstaň; bhadram — štěstí; te — tobě; tapaḥ-siddhaḥ — dokonalý v askezi; asi — jsi; kāśyapa — ó synu Kaśyapy; vara-daḥ — dárce požehnání; aham — já; anuprāptaḥ — dospěl jsem; vriyatām — nechť je dáno; īpsitaḥ — vytoužené; varaḥ — požehnání.

Traducción

Překlad

El Señor Brahmā dijo: ¡Oh, hijo de Kaśyapa Muni!, ¡levántate, por favor, levántate! Te deseo la mejor fortuna. Ahora has alcanzado la perfección en tu práctica de austeridades, y por eso puedo ofrecerte una bendición. Puedes pedirme lo que desees. Yo trataré de satisfacer tu deseo.

Pán Brahmā řekl: Vstaň, synu Kaśyapy Muniho, prosím vstaň. Přeji ti jen samé štěstí! Nyní jsi dosáhl dokonalosti v podstupování askeze, a proto ti mohu dát požehnání. Můžeš mě žádat o cokoliv a já se pokusím tvé přání splnit.

Significado

Význam

Citando el Skanda Purāṇa, Śrīla Madhvācārya dice que Hiraṇyakaśipu, como devoto del Señor Brahmā —también conocido con el nombre de Hiraṇyagarbha—, y por haberse sometido a una rigurosa austeridad para complacerle, recibe también el nombre de Hiraṇyaka. Los rākṣasas y los demonios adoran a distintos semidioses, como el Señor Brahmā y el Señor Śiva, con el único objetivo de ocupar sus puestos. Esto se ha explicado ya en versos anteriores.

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti cituje ze Skanda Purāṇy, kde stojí, že jelikož se Hiraṇyakaśipu stal oddaným Pána Brahmy, Hiraṇyagarbhy, a podrobil se tvrdé askezi s cílem potěšit ho, je rovněž známý pod jménem Hiraṇyaka. Rākṣasové a démoni uctívají různé polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, jen aby získali jejich postavení. To jsme již uvedli v předcházejících verších.