Skip to main content

Texts 32-33

Sloka 32-33

Texto

Verš

prāṇāpānau sannirundhyāt
pūra-kumbhaka-recakaiḥ
yāvan manas tyajet kāmān
sva-nāsāgra-nirīkṣaṇaḥ
prāṇāpānau sannirundhyāt
pūra-kumbhaka-recakaiḥ
yāvan manas tyajet kāmān
sva-nāsāgra-nirīkṣaṇaḥ
yato yato niḥsarati
manaḥ kāma-hataṁ bhramat
tatas tata upāhṛtya
hṛdi rundhyāc chanair budhaḥ
yato yato niḥsarati
manaḥ kāma-hataṁ bhramat
tatas tata upāhṛtya
hṛdi rundhyāc chanair budhaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

prāṇa — aliento que entra; apānau — aliento que sale; sannirundhyāt — debe detener; pūra-kumbhaka-recakaiḥ — por inspirar, espirar y retener, que, técnicamente, reciben los nombres de pūrakakumbhaka yrecaka; yāvat — mientras; manaḥ — la mente; tyajet — debe abandonar; kāmān — todos los deseos materiales; sva — la propia; nāsa-agra — la punta de la nariz; nirīkṣaṇaḥ — mirando a; yataḥ yataḥ — de cualquier cosa o lugar; niḥsarati — retrae; manaḥ — la mente; kāma-hatam — vencida por los deseos de disfrute; bhramat — vagar; tataḥ tataḥ — de aquí y de allá; upāhṛtya — después de traerla de vuelta; hṛdi — en lo profundo del corazón; rundhyāt — debe confinar (a la mente); śanaiḥ — gradualmente, con la práctica; budhaḥ — el yogīerudito.

prāṇa — vzduch proudící dovnitř; apānau — vzduch proudící ven; sannirundhyāt — má zastavit; pūra-kumbhaka-recakaiḥ — prostřednictvím nadechování se, vydechování a zadržování dechu, které se odborně nazývají pūraka, kumbhaka a recaka; yāvat — tak dlouho; manaḥ — mysl; tyajet — má se vzdát; kāmān — všech hmotných tužeb; sva — vlastního; nāsa-agra — na špičku nosu; nirīkṣaṇaḥ — hledící; yataḥ yataḥ — od čehokoliv a odkudkoliv; niḥsarati — odvádí; manaḥ — mysl; kāma-hatam — přemoženou chtivými touhami; bhramat — těkající; tataḥ tataḥ — z různých míst; upāhṛtya — poté, co ji přivede zpátky; hṛdi — v srdci; rundhyāt — má uvěznit (mysl); śanaiḥ — postupně, praxí; budhaḥ — učený yogī.

Traducción

Překlad

Sin desviar la vista de la punta de la nariz, el yogī erudito practica los ejercicios respiratorios mediante las técnicas denominadas pūraka, kumbhaka y recaka, controlando la inspiración y la espiración, para después detenerlas. De ese modo, el yogī aleja su mente de los apegos materiales y abandona todos los deseos mentales. Tan pronto como la mente, vencida por los deseos de disfrute, se desvíe hacia sentimientos de complacencia sensorial, el yogī debe traerla de vuelta inmediatamente y confinarla en lo más profundo del corazón.

Učený yogī provádí dechová cvičení technikami zvanými pūraka, kumbhaka a recaka — ovládá nádechy a výdechy a pak obojí zastaví. Přitom si neustále hledí na špičku nosu. Tak odvádí mysl od připoutanosti k hmotě a vzdává se všech mentálních tužeb. Jakmile mysl přemohou hmotné touhy a uchýlí se k představám smyslového požitku, yogī ji má okamžitě přivést zpátky a uvěznit ji ve svém srdci.

Significado

Význam

En este verso se explica en pocas palabras la práctica del yoga. Cuando esa práctica de yogaes perfecta, podemos ver a la Superalma, el aspecto Paramātmā de la Suprema Personalidad de Dios, en lo más profundo del corazón. Sin embargo, en el Bhagavad-gītā (6.47), el Señor Supremo dice:

Zde je stručně a jasně vysvětlena praxe yogy. Jakmile je v ní yogī dokonalý, vidí ve svém srdci Nadduši, aspekt Nejvyšší Osobnosti Božství zvaný Paramātmā. V Bhagavad-gītě však Nejvyšší Pán (6.47) říká:

yoginām api sarveṣām
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
yoginām api sarveṣām
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

«De todos los yogīs, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en Mí, piensa en Mí y Me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a Mí en yoga y es el más elevado de todos. Esa es Mi opinión». El devoto puede volverse inmediatamente un yogī perfecto, gracias a su práctica de mantener siempre a Kṛṣṇa en lo más hondo del corazón. Esa es otra manera de practicar yoga fácilmente. El Señor dice:

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí, a prokazuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen yogou a stojí ze všech nejvýše. To je Můj názor.” Oddaný se může okamžitě stát dokonalým yogīnem, neboť neustále chová Kṛṣṇu ve svém srdci. To je další způsob, jak snadno praktikovat yogu. Pán říká:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru

«Piensa siempre en Mí, sé Mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje» (Bg. 18.65). Aquel que practica servicio devocional manteniendo siempre a Kṛṣṇa en lo más hondo del corazón (man-manāḥ) se convierte de inmediato en un yogī de primera categoría. Por otra parte, al devoto no le resulta difícil mantener a Kṛṣṇa dentro de la mente. La práctica del yoga puede servir de ayuda a una persona corriente que está absorta en el concepto corporal de la vida, pero quien emprende directamente el servicio devocional no tendrá dificultad en llegar inmediatamente a la posición de yogī perfecto.

“Vždy na Mě mysli a staň se Mým oddaným. Uctívej Mě a skládej mi poklony.” (Bg. 18.65) Pokud někdo vykonává oddanou službu tak, že chová Kṛṣṇu neustále v srdci (man-manāḥ), okamžitě se stává prvotřídním yogīnem. Mít Kṛṣṇu vždy v mysli není pro oddaného obtížný úkol. Obyčejnému člověku s tělesným pojetím života může praktikování yogy pomoci, ale ten, kdo se bezprostředně začne věnovat oddané službě, se může bez potíží ihned stát dokonalým yogīnem.