Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Texto

Verš

nanv agniḥ pramadā nāma
ghṛta-kumbha-samaḥ pumān
sutām api raho jahyād
anyadā yāvad-artha-kṛt
nanv agniḥ pramadā nāma
ghṛta-kumbha-samaḥ pumān
sutām api raho jahyād
anyadā yāvad-artha-kṛt

Palabra por palabra

Synonyma

nanu — ciertamente; agniḥ — el fuego; pramadā — la mujer (la que confunde la mente del hombre); nāma — el mismo nombre; ghṛta-kumbha — un pote de mantequilla; samaḥ — como; pumān — un hombre; sutām api — incluso la propia hija; rahaḥ — a solas en un lugar apartado; jahyāt — no hay que relacionarse con; anyadā — también con otras mujeres; yāvat — tanto como; artha-kṛt — necesario.

nanu — zajisté; agniḥ — oheň; pramadā — žena (osoba, která mate mysl muže); nāma — samotné jméno; ghṛta-kumbha — nádoba s máslem; samaḥ — jako; pumān — muž; sutām api — dokonce ani s vlastní dcerou; rahaḥ — v ústraní; jahyāt — nesmí se stýkat; anyadā — rovněž s jinými ženami; yāvat — nakolik; artha-kṛt — potřebné.

Traducción

Překlad

La mujer se compara al fuego, y el hombre, a un pote de mantequilla. Por lo tanto, el hombre debe evitar quedarse a solas en un lugar apartado hasta con su propia hija. Del mismo modo, también debe evitar la relación con otras mujeres. Con las mujeres hay que relacionarse única y exclusivamente por cuestiones importantes.

Žena je přirovnána k ohni a muž k nádobě s máslem; proto se muž nemá v ústraní stýkat ani se svou vlastní dcerou. Má se vyhýbat také jiným ženám a stýkat se s nimi jedině kvůli důležitým záležitostem.

Significado

Význam

Si un pote de mantequilla se pone en contacto con el fuego, inevitablemente la mantequilla del pote se derretirá. La mujer se compara al fuego, y el hombre, al pote de mantequilla. Un hombre puede ser muy avanzado en lo que se refiere a dominio de los sentidos, pero en presencia de una mujer, incluso si se trata de su hija, su madre, o su hermana, le es casi imposible permanecer controlado. En verdad, su mente se agita, incluso si es un miembro de la orden de vida de renuncia. Por lo tanto, la civilización védica pone gran atención en restringir las relaciones entre hombres y mujeres. A quien no puede comprender el principio básico de limitar la relación entre hombres y mujeres, se le considera un animal. Ese es el significado de este verso.

Pokud je nádoba s máslem u ohně, máslo se rozpustí. Žena je přirovnána k ohni a muž k nádobě s máslem. Bez ohledu na to, jak dobře umí muž ovládat smysly, je téměř nemožné, aby se ovládal v přítomnosti ženy, třebaže se jedná o jeho dceru, matku nebo sestru. Jeho mysl bude rozrušená, dokonce i když přijal stav odříkání. Védská civilizace proto styky mužů a žen obezřetně omezuje. Pokud někdo nechápe základní princip omezování styků mužů se ženami, lze ho považovat za zvíře. To je význam tohoto verše.