Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Texto

Verš

śrī-yudhiṣṭhira uvāca
kīdṛśaḥ kasya vā śāpo
hari-dāsābhimarśanaḥ
aśraddheya ivābhāti
harer ekāntināṁ bhavaḥ
śrī-yudhiṣṭhira uvāca
kīdṛśaḥ kasya vā śāpo
hari-dāsābhimarśanaḥ
aśraddheya ivābhāti
harer ekāntināṁ bhavaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira dijo; kīdṛśaḥ — qué clase de; kasya — cuya; — o; śāpaḥ — maldición; hari-dāsa — el sirviente de Hari; abhimarśanaḥ — superar; aśraddheyaḥ — increíble; iva — como si; ābhāti — parece; hareḥ — de Hari; ekāntinām — de aquellos consagrados exclusivamente como sirvientes excelsos; bhavaḥ — nacimiento.

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl; kīdṛśaḥ — jakého druhu; kasya — čí; — nebo; śāpaḥ — prokletí; hari-dāsa — služebník Hariho; abhimarśanaḥ — překonávající; aśraddheyaḥ — neuvěřitelné; iva — jako by; ābhāti — zdá se; hareḥ — Hariho; ekāntinām — těch, kdo jsou zcela oddáni jako vznešení společníci; bhavaḥ — zrození.

Traducción

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira preguntó: ¿Qué clase de maldición fue esa, tan poderosa como para afectar incluso a unos viṣṇu-bhaktasliberados? ¿Qué clase de persona fue capaz de maldecir a unos sirvientes personales del Señor? Es imposible que unos devotos del Señor firmemente establecidos en su posición caigan al mundo material. No lo puedo creer.

Mahārāja Yudhiṣṭhira se otázal: Jaké mocné prokletí mohlo ovlivnit dokonce osvobozené viṣṇu-bhakty a kdo mohl proklít Pánovy společníky? Neochvějní oddaní Pána již nemohou poklesnout do tohoto hmotného světa. Tomu nemohu uvěřit.

Significado

Význam

En el Bhagavad-gītā (8.16), el Señor afirma claramente: mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate: Aquel que se purifica de la contaminación material y va de regreso al hogar, de vuelta a Dios, ya no regresa al mundo material. En otro pasaje del Bhagavad-gītā (4.9), Kṛṣṇa dice:

V Bhagavad-gītě (8.16) Pán jasně říká: mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate — ten, kdo je zbaven hmotného znečištění a vrátí se domů, zpátky k Bohu, již nepřijde zpátky do tohoto hmotného světa. Na jiném místě Bhagavad-gīty (4.9) Kṛṣṇa prohlašuje:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

«¡Oh, Arjuna!, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza Mi morada eterna». Por esa razón, Mahārāja Yudhiṣṭhira se sorprendió de que un devoto puro pudiera regresar al mundo material. Ciertamente, se trata de una pregunta muy importante.

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla již znovu nenarodí v tomto hmotném světě. Dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Mahārāja Yudhiṣṭhira byl proto překvapen tím, že by se čistý oddaný mohl vrátit do hmotného světa. Jeho otázka je velice důležitá.