Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Texto

Verš

śrī-brahmovāca
aho bata sura-śreṣṭhā
hy abhadraṁ vaḥ kṛtaṁ mahat
brahmiṣṭhaṁ brāhmaṇaṁ dāntam
aiśvaryān nābhyanandata
śrī-brahmovāca
aho bata sura-śreṣṭhā
hy abhadraṁ vaḥ kṛtaṁ mahat
brahmiṣṭhaṁ brāhmaṇaṁ dāntam
aiśvaryān nābhyanandata

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — el Señor Brahmā dijo; aho — ¡ay!; bata — es muy sorprendente; sura-śreṣṭhāḥ — ¡oh, ustedes, los mejores entre los semidioses!; hi — en verdad; abhadram — injusticia; vaḥ — por ustedes; kṛtam — hecha; mahat — grande; brahmiṣṭham — a una persona obediente por completo al Brahman Supremo; brāhmaṇam — a un brāhmaṇa; dāntam — que ha controlado por completo la mente y los sentidos; aiśvaryāt — debido a su opulencia material; na — no; abhyanandata — recibieron como es debido.

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā pravil; aho — běda; bata — vyvolává údiv; sura-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z polobohů; hi — vskutku; abhadram — bezpráví; vaḥ — vámi; kṛtam — učiněné; mahat — veliké; brahmiṣṭham — toho, kdo projevuje bezvýhradnou poslušnost Nejvyššímu Brahmanu; brāhmaṇambrāhmaṇu; dāntam — který plně ovládá mysl a smysly; aiśvaryāt — kvůli svému hmotnému bohatství; na — ne; abhyanandata — náležitě uvítali.

Traducción

Překlad

El Señor Brahmā dijo: ¡Oh, ustedes, los mejores entre los semidioses!, por desdicha, debido a la locura que nace de la opulencia material, no recibieron correctamente a Bṛhaspati cuando entró en la sala de asambleas. Él es consciente del Brahman Supremo, y controla sus sentidos a la perfección. Por ello, es el mejor de los brāhmaṇas. Así pues, me sorprende mucho que hayan sido tan insolentes con él.

Pán Brahmā řekl: Ó nejlepší z polobohů, v šílenství pocházejícím z vašeho hmotného bohatství jste opomněli řádně přivítat Bṛhaspatiho, jenž přišel do vašeho shromáždění. Jelikož si je vědom Nejvyššího Brahmanu a zcela ovládá své smysly, je nejlepším z brāhmaṇů. Je proto velmi udivující, že jste se vůči němu chovali tak nestydatě.

Significado

Význam

El Señor Brahmā reconoció las cualidades brahmínicas de Bṛhaspati, quien, por ser consciente del Brahman Supremo, era el maestro espiritual de los semidioses. Bṛhaspati poseía un alto grado de control sobre sus sentidos y su mente, de modo que era un brāhmaṇa sumamente cualificado. El Señor Brahmā reprendió a los semidioses por no haber ofrecido el debido respeto a aquel brāhmaṇa, que era su guru. El Señor Brahmā quería hacer entender a los semidioses que no se debe faltar al respeto al guru en ninguna circunstancia. Cuando Bṛhaspati entró en la sala de asambleas de los semidioses, ni estos ni su rey, Indra, dieron la menor importancia a su visita, pensando que, como venía todos los días, no había necesidad de ofrecerle mayores muestras de respeto. Como suele decirse, de la familiaridad surge el desdén. Nada complacido, Bṛhaspati salió inmediatamente del palacio de Indra. De ese modo, todos los semidioses, comenzando por Indra, cometieron una ofensa contra los pies de loto de Bṛhaspati; el Señor Brahmā, muy consciente de ello, les reprochó su falta de respeto. En una canción que cantamos todos los días, Narottama dāsa Ṭhākura dice: cakṣu-dāna dila yei, janme janme prabhu sei: El guru da al discípulo la visión espiritual, y, por esa razón, el discípulo debe considerar al guru su señor vida tras vida. No se debe faltar al respeto al guru bajo ninguna circunstancia; los semidioses, sin embargo, envanecidos de sus posesiones materiales, no mostraron el debido respeto a su guru. El Śrīmad-Bhāgavatam (11.17.27), por todo ello, aconseja: ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit/ na martya-buddhyāsūyeta: Siempre se deben ofrecer respetuosas reverencias al ācārya; nunca se debe sentir envidia de él, considerándole un ser humano corriente.

Pán Brahmā vyslovil uznání bráhmanským vlastnostem Bṛhaspatiho, který byl duchovním mistrem polobohů díky tomu, že si byl vědom Nejvyššího Brahmanu. Bṛhaspati znamenitě ovládal smysly a mysl, a byl proto velice kvalifikovaným brāhmaṇou. Pán Brahmā pokáral polobohy za to, že tomuto brāhmaṇovi, který byl jejich guruem, neprojevili náležitou úctu. Chtěl jim vštípit, že vlastního gurua je třeba mít v úctě za všech okolností. Když Bṛhaspati přišel do jejich shromáždění, polobozi i jejich král Indra to považovali za samozřejmost. Jelikož přicházel každý den, mysleli si, že mu nemusí projevovat žádnou zvláštní úctu. Jak se říká, důvěrnost plodí pohrdání. Bṛhaspati byl znepokojen a okamžitě opustil Indrův palác. Všichni polobozi v čele s Indrou se tak dopustili přestupku u Bṛhaspatiho lotosových nohou a Pán Brahmā, který si toho byl vědom, je za toto přehlížení odsoudil. V písni, kterou zpíváme každý den, říká Narottama dāsa Ṭhākura: cakṣu-dāna dila yei, janme janme prabhu sei — guru dává žákovi vnitřní duchovní zrak, a proto má být život za životem považován za jeho pána. Nikdo nesmí za žádných okolností projevit guruovi neúctu. Polobozi — pyšní na své hmotné vlastnictví—však byli ke svému guruovi neuctiví. Śrīmad-Bhāgavatam (11.17.27) proto doporučuje: ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit / na martya-buddhyāsūyeta — ācāryovi je třeba vždy skládat uctivé poklony; nikdo by mu neměl nikdy závidět a považovat ho za obyčejnou lidskou bytost.