Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36

Texto

vaiśvānara-sutā yāś ca
catasraś cāru-darśanāḥ
upadānavī hayaśirā
pulomā kālakā tathā
upadānavīṁ hiraṇyākṣaḥ
kratur hayaśirāṁ nṛpa
pulomāṁ kālakāṁ ca dve
vaiśvānara-sute tu kaḥ
upayeme ’tha bhagavān
kaśyapo brahma-coditaḥ
paulomāḥ kālakeyāś ca
dānavā yuddha-śālinaḥ
tayoḥ ṣaṣṭi-sahasrāṇi
yajña-ghnāṁs te pituḥ pitā
jaghāna svar-gato rājann
eka indra-priyaṅkaraḥ

Palabra por palabra

vaiśvānara-sutāḥ—las hijas de Vaiśvānara; yāḥ—quien; ca—y; catasraḥ—cuatro; cāru-darśanāḥ—extraordinariamente hermosas; upadānavī—Upadānavī; hayaśirā—Hayaśirā; pulomā—Pulomā; kālakā—Kālakā; tathā—así como;upadānavīm—Upadānavī; hiraṇyākṣaḥ—el demonio Hiraṇyākṣa; kratuḥ—Kratu; hayaśirām—a Hayaśirā; nṛpa—¡oh, rey!;pulomām kālakām ca—Pulomā y Kālakā; dve—las dos; vaiśvānara-sute—hijas de Vaiśvānara; tu—pero; kaḥ—elprajāpatiupayeme—se casó; atha—entonces; bhagavān—el muy poderoso; kaśyapaḥ—Kaśyapa Muni; brahma-coditaḥ—ante el ruego del Señor Brahmā; paulomāḥ kālakeyāḥ ca—los paulomas kālakeyasdānavāḥ—demonios;yuddha-śālinaḥ—muy deseosos de luchar; tayoḥ—de ellos; ṣaṣṭi-sahasrāṇi—sesenta mil; yajña-ghnān—que creaban disturbios en los sacrificios; te—tuyo; pituḥ—del padre; pitā—el padre; jaghāna—mató; svaḥ-gataḥ—en los planetas celestiales; rājan—¡oh, rey!; ekaḥ—él solo; indra-priyam-karaḥ—para complacer al rey Indra.

Traducción

Vaiśvānara, el hijo de Danu, tuvo cuatro hijas muy hermosas: Upadānavī, Hayaśirā, Pulomā y Kālakā. El esposo de Upadānavī fue Hiraṇyākṣa, y el de Hayaśirā, Kratu. Después, cuando el Señor Brahmā se lo pidió, Prajāpati Kaśyapa se casó con las otras dos hijas de Vaiśvānara, Pulomā y Kālakā. De los vientres de esas dos esposas de Kaśyapa nacieron sesenta mil hijos, los paulomas y los kālakeyas, encabezados por Nivātakavaca. Todos ellos tenían una gran fuerza física y eran muy expertos en la lucha; su objetivo era crear disturbios en los sacrificios celebrados por los grandes sabios. Mi querido rey, tu abuelo Arjuna subió a los planetas celestiales y allí, sin ayuda de nadie, mató a todos esos demonios; por esa razón, el rey Indra cobró un gran afecto por él.