Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.28

Texto

dandaśūkādayaḥ sarpā
rājan krodhavaśātmajāḥ
ilāyā bhūruhāḥ sarve
yātudhānāś ca saurasāḥ

Synonyms

dandaśūka-ādayaḥ — encabezados por las serpientes dandaśūka; sarpāḥ — reptiles; rājan — ¡oh, rey!; krodhavaśā-ātma-jāḥ — nacidos de Krodhavaśā; ilāyāḥ — del vientre de Ilā; bhūruhāḥ — las enredaderas y los árboles; sarve — todos; yātudhānāḥ — los caníbales (rākṣasas); ca — también; saurasāḥ — del vientre de Surasā.

Translation

De Krodhavaśā nacieron las serpientes dandaśūka, así como otras especies de serpientes y los mosquitos. Del vientre de Ilā nacieron todas las variedades de enredaderas y árboles. Los rākṣasas, los malos espíritus, nacieron del vientre de Surasā.