Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.20

Texto

kṛśāśvo ’rciṣi bhāryāyāṁ
dhūmaketum ajījanat
dhiṣaṇāyāṁ vedaśiro
devalaṁ vayunaṁ manum

Synonyms

kṛśāśvaḥ — Kṛśāśva; arciṣi — Arcis; bhāryāyām — en su esposa; dhūmaketum — a Dhūmaketu; ajījanat — engendró; dhiṣaṇāyām — en la esposa llamada Dhiṣaṇā; vedaśiraḥ — Vedaśirā; devalam — Devala; vayunam — Vayuna; manum — Manu.

Translation

También Kṛśāśva tuvo dos esposas, llamadas Arcis y Dhiṣaṇā. En el vientre de Arcis, engendró a Dhūmaketu, y en Dhiṣaṇā engendró cuatro hijos: Vedaśirā, Devala, Vayuna y Manu.