Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.12

Texto

prāṇasyorjasvatī bhāryā
saha āyuḥ purojavaḥ
dhruvasya bhāryā dharaṇir
asūta vividhāḥ puraḥ

Palabra por palabra

prāṇasya—de Prāṇa; ūrjasvatī—Ūrjasvatī; bhāryā—la esposa; sahaḥ—Saha; āyuḥ—Āyus; purojavaḥ—Purojava;dhruvasya—de Dhruva; bhāryā—la esposa; dharaṇiḥ—Dharaṇi; asūta—dio a luz a; vividhāḥ—las diversas; puraḥ—ciudades y pueblos.

Traducción

Ūrjasvatī, la esposa de Prāṇa, fue madre de tres hijos: Saha, Āyus y Purojava. La esposa de Dhruva fue Dharaṇi, y de su vientre nacieron las ciudades.