Skip to main content

Texts 36-37

Sloka 36-37

Texto

Verš

vimucya tam imaṁ bandham
avidyā-kāma-karmajam
sarva-bhūta-suhṛc chānto
maitraḥ karuṇa ātmavān
vimucya tam imaṁ bandham
avidyā-kāma-karmajam
sarva-bhūta-suhṛc chānto
maitraḥ karuṇa ātmavān
mocaye grastam ātmānaṁ
yoṣin-mayyātma-māyayā
vikrīḍito yayaivāhaṁ
krīḍā-mṛga ivādhamaḥ
mocaye grastam ātmānaṁ
yoṣin-mayyātma-māyayā
vikrīḍito yayaivāhaṁ
krīḍā-mṛga ivādhamaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

vimucya — haberse liberado de; tam — eso; imam — este; bandham — cautiverio; avidyā — debido a la ignorancia; kāma — debido al deseo de disfrute; karma-jam — causado por actividades; sarva-bhūta — de todas las entidades vivientes; suhṛt — amigo; śāntaḥ — muy pacífico; maitraḥ — amistosamente; karuṇaḥ — misericordioso; ātma-vān —  autorrealizado; mocaye — me desenredaré; grastam — enjaulada; ātmānam — mi alma; yoṣit-mayyā — en la forma de la mujer; ātma-māyayā — por la energía ilusoria del Señor; vikrīḍitaḥ — como un juguete; yayā — por el cual; eva —  ciertamente; aham — yo; krīḍā-mṛgaḥ — un animal amaestrado; iva — como; adhamaḥ — tan degradado.

vimucya — vysvobozený z; tam — toho; imam — tato; bandham — pouta; avidyā — kvůli nevědomosti; kāma — kvůli chtivé touze; karma-jam — způsobené činnostmi; sarva-bhūta — všech živých bytostí; suhṛt — přítel; śāntaḥ — velice klidný; maitraḥ — přátelský; karuṇaḥ — milostivý; ātma-vān — seberealizovaný; mocaye — vyprostím; grastam — uvězněnou; ātmānam — svou duši; yoṣit-mayyā — v podobě ženy; ātma-māyayā — iluzorní energií Pána; vikrīḍitaḥ — učiněný hračkou; yayā — čím; eva — jistě; aham — já; krīḍā-mṛgaḥ — ovládané zvíře; iva — jako; adhamaḥ — tak pokleslý.

Traducción

Překlad

Debido a la identificación con el cuerpo, nos sometemos a los deseos de complacer los sentidos; de ese modo nos ocupamos en todo tipo de actividades piadosas e impías. En eso consiste el cautiverio material. Ahora voy a desenredarme del cautiverio material, que ha tenido su causa en la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios actuando en la forma de una mujer. Por ser un alma muy degradada, caí víctima de la energía ilusoria y fui como un perro danzarín en manos de esa mujer. Voy a abandonar todos los deseos de disfrute y a liberarme de esta ilusión. Voy a ser un amigo misericordioso y bienqueriente de todas las entidades vivientes, y permaneceré siempre absorto en el estado de conciencia de Kṛṣṇa.

Jelikož se živá bytost ztotožňuje s tělem, podléhá touhám po smyslovém požitku, a proto vykonává mnoho různých zbožných a bezbožných činností. To vytváří hmotná pouta. Nyní se vyprostím z těchto pout, které vytvořila iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ženy. Jakožto nanejvýš pokleslá duše jsem padl za oběť iluzorní energii a stal se tančícím psem vedeným ženskou rukou. Nyní se vzdám všech chtivých tužeb a osvobodím se od této iluze. Stanu se milostivým přítelem a dobrodincem všech živých bytostí a vždy budu pohroužený ve vědomí Kṛṣṇy.

Significado

Význam

Todas las personas conscientes de Kṛṣṇa deben mostrar este nivel de determinación. La persona consciente de Kṛṣṇa debe liberarse de las garras de māyā, y debe también ser compasiva con todos los que sufren en esas garras. Las actividades del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa no se centran en uno mismo, sino que van dirigidas también a los demás. Esa es la perfección de conciencia de Kṛṣṇa. El que se interesa por su propia salvación no es tan avanzado en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa como el que siente compasión por los demás y que, por ello, propaga el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Ese devoto avanzado nunca caerá, pues Kṛṣṇa le brindará protección especial. Esa es la esencia del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Todos somos como juguetes en manos de la energía ilusoria, y bailamos al son que ella nos toca. Debemos elevarnos al plano de conciencia de Kṛṣṇa y, de este modo, liberarnos y liberar también a los demás.

Takové odhodlání by měli mít všichni ti, kdo si jsou vědomi Kṛṣṇy. Kṛṣṇův oddaný by se měl vysvobodit ze zajetí māyi a být také soucitný ke všem ostatním, kteří v tomto zajetí trpí. Činnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se zaměřují nejen na vlastní pokrok, ale také na pokrok ostatních. To je dokonalost vědomí Kṛṣṇy. Ten, kdo se zajímá pouze o své osvobození, není ve vědomí Kṛṣṇy tak pokročilý jako ten, kdo ze soucitu s druhými dále šíří toto hnutí. Takový pokročilý oddaný nikdy nepoklesne, protože mu Kṛṣṇa poskytne zvláštní ochranu. To je podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Každý je hračkou v rukách iluzorní energie a jedná tak, jak s ním ona pohybuje. Člověk by měl dospět k vědomí Kṛṣṇy, aby vysvobodil sebe i ostatní.