Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Texto

Verš

ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ
ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

ekaḥ — uno; sṛjati — crea; bhūtāni — distintos tipos de entidades vivientes; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; ātma-māyaya — con Sus potencias personales; eṣām — de todas las almas condicionadas; bandham — la vida condicionada; ca — y; mokṣam — la vida liberada; ca — también; sukham — felicidad; duḥkham — sufrimientos; ca — y; niṣkalaḥ — sin verse afectada por las cualidades.

ekaḥ — jeden; sṛjati — tvoří; bhūtāni — různé druhy živých bytostí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātma-māyayā — Svými osobními energiemi; eṣām — všech podmíněných duší; bandham — podmíněný život; ca — a; mokṣam — osvobozený život; ca — také; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; ca — a; niṣkalaḥ — neovlivněný hmotnými kvalitami.

Traducción

Překlad

La Suprema Personalidad de Dios es uno. Sin verse afectado por las condiciones del mundo material, Él crea a todas las almas condicionadas con Su propia potencia personal. La entidad viviente, debido a la contaminación de la energía material, cae bajo la influencia de la ignorancia, y tiene que pasar por distintas condiciones de cautiverio. A veces, gracias al conocimiento, la entidad viviente recibe la liberación. Bajo la influencia de sattva-guṇa y de rajo-guṇa, está sometida a la felicidad y el sufrimiento.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému znečištění hmotnou energií umístěna do nevědomosti, a tím do různých podmínek otroctví. Díky poznání někdy získá osvobození. V sattva-guṇě a rajo-guṇě jen podléhá štěstí a neštěstí.

Significado

Význam

Alguien podría preguntar por la razón de que las entidades vivientes se encuentren en distintas condiciones de vida, y quién ha dispuesto que sea así. La respuesta es que lo ha hecho la Suprema Personalidad de Dios, sin ayuda de nadie. El Señor tiene Sus propias energías (paraśya śaktir vividhaiva śrūyate), y, bajo la supervisión del Señor, una de ellas, la energía externa, crea el mundo material y las diversidades de felicidad y aflicción para las almas condicionadas. El mundo material está compuesto de tres modalidades de la naturaleza material; sattva-guṇa, rajo-guṇa, sattva-guṇa, rajo-guṇa y tamo-guṇa. Con sattva-guṇa, el Señor mantiene el mundo material, con rajo-guṇa lo crea, y con tamo-guṇa lo aniquila. Las diversas especies de entidades vivientes, después de ser creadas, se ven sometidas a la felicidad y la aflicción, conforme a su relación con las modalidades. Bajo la influencia de sattva-guṇa, la modalidad de la bondad, se sienten felices; en el plano de rajo-guṇa, sufren; y bajo la influencia de tamo-guṇa, no tienen criterio para saber cómo actuar o para distinguir entre lo bueno y lo malo.

Je možné se ptát, proč se živé bytosti nacházejí v různých podmínkách a kdo to zařizuje. Odpověď zní, že to bez pomoci kohokoliv jiného zařizuje Nejvyšší Osobnost Božství. Pán má Své vlastní energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate) a jedna z nich — vnější energie — pod Jeho dohledem vytváří pro podmíněné duše hmotný svět a různé druhy štěstí a neštěstí. Hmotný svět sestává ze tří kvalit hmotné přírody—sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Prostřednictvím sattva-guṇy ho Pán udržuje, prostřednictvím rajo-guṇy ho tvoří a prostřednictvím tamo-guṇy ho ničí. Poté, co jsou různé druhy živých bytostí stvořeny, podléhají štěstí a neštěstí podle toho, s kterou kvalitou jsou ve styku. Je-li to sattva-guṇa, kvalita dobra, jsou šťastné, je-li to rajo-guṇa, jsou nešťastné, a pod vlivem tamo-guṇy nechápou, co mají dělat, co je správné a co špatné.