Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Texto

Verš

ajāta-pakṣā iva mātaraṁ khagāḥ
stanyaṁ yathā vatsatarāḥ kṣudh-ārtāḥ
priyaṁ priyeva vyuṣitaṁ viṣaṇṇā
mano ’ravindākṣa didṛkṣate tvām
ajāta-pakṣā iva mātaraṁ khagāḥ
stanyaṁ yathā vatsatarāḥ kṣudh-ārtāḥ
priyaṁ priyeva vyuṣitaṁ viṣaṇṇā
mano ’ravindākṣa didṛkṣate tvām

Palabra por palabra

Synonyma

ajāta-pakṣāḥ — cuyas alas todavía no han crecido; iva — como; mātaram — a la madre; khagāḥ — pajarillos; stanyam — la leche de la ubre; yathā — tal como; vatsatarāḥ — los terneros; kṣudh-ārtāḥ — afligidos por el hambre; priyam — al amante o esposo; priyā — la esposa o amante; iva — como; vyuṣitam — que está ausente del hogar; viṣaṇṇā — triste; manaḥ — mi mente; aravinda-akṣa — ¡oh, Tú, el de ojos de loto!; didṛkṣate — deseo ver; tvām — a Ti.

ajāta-pakṣāḥ — kterým ještě nenarostla křídla; iva — jako; mātaram — matku; khagāḥ — ptáčata; stanyam — mléko z vemene; yathā — jako; vatsatarāḥ — telata; kṣudh-ārtāḥ — soužená hladem; priyam — milence či manžela; priyā — manželka či milenka; iva — jako; vyuṣitam — který je daleko od domova; viṣaṇṇā — zasmušilá; manaḥ — má mysl; aravinda-akṣa — ó ty, který máš oči jako lotosové květy; didṛkṣate — chce vidět; tvām — Tebe.

Traducción

Překlad

¡Oh, Señor de ojos de loto!, como los pajarillos todavía sin alas, que siempre esperan que su madre regrese a alimentarles, o como los terneros que, atados con cuerdas, esperan ansiosamente el momento del ordeño, en que se les dejará beber la leche de sus madres; como la esposa triste por la ausencia del esposo, que siempre anhela que regrese y la satisfaga por entero; así suspiro yo siempre por la oportunidad de ofrecerte servicio directamente.

Ó Pane s lotosovýma očima, tak jako ptáčata, kterým ještě nevyrostla křídla, neustále vyhlížejí, kdy se vrátí jejich matka a nakrmí je; tak jako telata přivázaná provazy dychtivě očekávají dobu dojení, kdy jim bude dovoleno pít mléko jejich matek, a tak jako sklíčená žena, jejíž manžel je daleko od domova, neustále touží, aby se vrátil a po všech stránkách ji uspokojil, tak i já neustále dychtím po příležitosti přímo Ti sloužit.

Significado

Význam

El devoto puro siempre anhela relacionarse personalmente con el Señor y ofrecerle servicio. Los ejemplos que ilustran esta idea son muy adecuados: los pajarillos en el nido prácticamente solo están satisfechos cuando la madre viene a alimentarles; los terneros no están satisfechos mientras no se les permite mamar leche de la ubre de su madre; y una esposa casta y dedicada cuyo esposo está ausente del hogar no se siente satisfecha mientras no está de nuevo en compañía de su querido esposo.

Čistý oddaný si neustále dychtivě přeje osobně se stýkat s Pánem a sloužit Mu. Příklady uvedené v této souvislosti jsou velice výstižné. Malé ptáče není prakticky nikdy spokojené — pouze tehdy, když přiletí jeho matka, aby ho nakrmila; telátko není spokojené, dokud nemůže sát mléko z matčina vemene, a počestná, oddaná žena, jejíž milovaný manžel je daleko od domova, nenachází spokojenost, dokud není znovu s ním.