Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Texto

Verš

sureśa kasmān na hinoṣi vajraṁ
puraḥ sthite vairiṇi mayy amogham
mā saṁśayiṣṭhā na gadeva vajraḥ
syān niṣphalaḥ kṛpaṇārtheva yācñā
sureśa kasmān na hinoṣi vajraṁ
puraḥ sthite vairiṇi mayy amogham
mā saṁśayiṣṭhā na gadeva vajraḥ
syān niṣphalaḥ kṛpaṇārtheva yācñā

Palabra por palabra

Synonyma

sura-īśa — ¡oh, rey de los semidioses!; kasmāt — por qué; na — no; hinoṣi — lanzas; vajram — el rayo; puraḥ sthite — que está enfrente; vairiṇi — tu enemigo; mayi — a mí; amogham — que es infalible (tu rayo); — no; saṁśayiṣṭhāḥ — duda; na — no; gadā iva — como la maza; vajraḥ — el rayo; syāt — pueda ser; niṣphalaḥ — sin resultado; kṛpaṇa — de un avaro; arthā — de dinero; iva — como; yācñā — un ruego.

sura-īśa — ó králi polobohů; kasmāt — proč; na — ne; hinoṣi — vrhneš; vajram — blesk; puraḥ sthite — stojící před; vairiṇi — tvůj nepřítel; mayi — na mě; amogham — který je neomylný (tvůj blesk); — ne; saṁśayiṣṭhāḥ — pochybnost; na — ne; gadā iva — jako kyj; vajraḥ — blesk; syāt — může být; niṣphalaḥ — bezvýsledný; kṛpaṇa — od lakomce; arthā — o peníze; iva — jako; yācñā — žádost.

Traducción

Překlad

¡Oh, rey de los semidioses!, soy tu enemigo y me tienes ante ti. ¿Por qué no me lanzas tu rayo? La verdad es que tu ataque con la maza fue tan inútil como pedir dinero a un avaro, pero el rayo que llevas no será inútil. No debes tener duda alguna al respecto.

Ó králi polobohů, já, tvůj nepřítel, teď stojím před tebou — proč po mně tedy nevrhneš svůj blesk? Útočit na mě s kyjem bylo sice stejně zbytečné jako žádat peníze od lakomce, ale blesk, který neseš, neselže. O tom nemusíš pochybovat.

Significado

Význam

Cuando el rey Indra le arrojó su maza, Vṛtrāsura la atrapó con la mano izquierda, y se desquitó golpeando con ella la cabeza del elefante de Indra. De ese modo modo, el ataque de Indra fue un desastroso fracaso; su elefante resultó herido y se vio proyectado a catorce metros de distancia. Por esa razón, Indra, aunque dispuesto a arrojar el rayo contra Vṛtrāsura, titubeaba, temiendo que también el rayo pudiera fallar. Pero Vṛtrāsura, que era un vaiṣṇava, tranquilizó a Indra diciéndole que el rayo no iba a fallar, pues sabía que lo habían construido conforme a las instrucciones del Señor Viṣṇu. Indra no comprendía que la orden del Señor Viṣṇu es infalible, y por ello dudaba; pero Vṛtrāsura había comprendido la intención del Señor Viṣṇu. Vṛtrāsura estaba deseoso de ser matado por aquel rayo, construido conforme a las instrucciones del Señor Viṣṇu, pues estaba seguro de que entonces iría de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Simplemente esperaba la oportunidad de ser golpeado por el rayo. Con esa idea, Vṛtrāsura dijo a Indra: «Si deseas matarme, puesto que soy tu enemigo, aprovecha esta oportunidad. Mátame. Tú lograrás la victoria, y yo iré de regreso a Dios. Tu acto nos beneficiará a los dos. Hazlo de inmediato».

Když král Indra hodil po Vṛtrāsurovi svůj kyj, Vṛtrāsura ho levou rukou chytil a pomstil se tak, že s ním udeřil do hlavy Indrova slona. Indrův útok tedy skončil katastrofálním neúspěchem — jeho slon byl zraněn a odmrštěn téměř třináct metrů dozadu. Proto i když byl Indra připravený vrhnout na Vṛtrāsuru svůj blesk, měl jisté pochybnosti, neboť si myslel, že by blesk mohl také selhat. Vṛtrāsura jakožto vaiṣṇava ovšem Indru ujistil, že blesk neselže, protože věděl, že byl vytvořen podle pokynů Pána Viṣṇua. Indra měl jisté pochybnosti, jelikož nechápal, že pokyny Pána Viṣṇua nikdy nevycházejí naprázdno, ale Vṛtrāsura chápal Pánův záměr. Toužil být zabit bleskem zhotoveným podle pokynů Pána Viṣṇua, protože si byl jistý, že se tak vrátí domů, zpátky k Bohu. Pouze čekal na příležitost, až bude blesk vypuštěn. V podstatě tedy Indrovi řekl: “Chceš-li mě zabít — jelikož jsem tvůj nepřítel — využij této příležitosti. Zabij mě. Zvítězíš a já půjdu zpátky k Bohu. Tvůj čin bude stejnou měrou prospěšný pro nás oba. Udělej to okamžitě.”