Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Texto

Verš

yo no ’grajasyātma-vido dvijāter
guror apāpasya ca dīkṣitasya
viśrabhya khaḍgena śirāṁsy avṛścat
paśor ivākaruṇaḥ svarga-kāmaḥ
yo no ’grajasyātma-vido dvijāter
guror apāpasya ca dīkṣitasya
viśrabhya khaḍgena śirāṁsy avṛścat
paśor ivākaruṇaḥ svarga-kāmaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — aquel que; naḥ — nuestro; agra-jasya — del hermano mayor; ātma-vidaḥ — que era perfectamente autorrealizado; dvi-jāteḥ — un brāhmaṇa cualificado; guroḥ — tu maestro espiritual; apāpasya — libre de actividades pecaminosas; ca — también; dīkṣitasya — escogido para dar comienzo a tu yajña; viśrabhya — con toda confianza; khaḍgena — con la espada; śirāṁsi — las cabezas; avṛścat — cortaste; paśoḥ — de un animal; iva — como; akaruṇaḥ — sin misericordia; svarga-kāmaḥ — deseando vivir en los planetas celestiales.

yaḥ — ten, kdo; naḥ — náš; agra-jasya — staršího bratra; ātma-vidaḥ — který byl plně seberealizovaný; dvi-jāteḥ — kvalifikovaný brāhmaṇa; guroḥ — tvůj duchovní mistr; apāpasya — prostý všech hříšných činností; ca — také; dīkṣitasya — určený jako iniciátor tvé yajñi; viśrabhya — důvěřivě; khaḍgena — tvým mečem; śirāṁsi — hlavy; avṛścat — setnuté; paśoḥ — zvířete; iva — jako; akaruṇaḥ — nemilosrdný; svarga-kāmaḥ — toužící po nebeských planetách.

Traducción

Překlad

Solo porque deseabas vivir en los planetas celestiales, mataste a mi hermano mayor, al mismo brāhmaṇacualificado, iluminado e intachable al que habías escogido como sumo sacerdote. Aunque era tu maestro espiritual y le habías encomendado la celebración de tu sacrificio, más tarde, con toda crueldad, le cortaste las cabezas, como un carnicero que mata a un animal.

Jen abys mohl žít na nebeských planetách, zabil jsi mého staršího bratra — seberealizovaného, kvalifikovaného brāhmaṇu, na kterém nebyla ani stopa hříchu a který byl určen za tvého hlavního kněze. Byl tvým duchovním mistrem, ale přestože jsi mu svěřil vykonání své oběti, později jsi mu nemilosrdně setnul hlavy jako zvířeti.