Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā tu mahā-nadyāṁ kṛtābhiṣeka-naiyamikāvaśyako brahmākṣaram abhigṛṇāno muhūrta-trayam udakānta upaviveśa.
śrī-śuka uvāca
ekadā tu mahā-nadyāṁ kṛtābhiṣeka-naiyamikāvaśyako brahmākṣaram abhigṛṇāno muhūrta-trayam udakānta upaviveśa.

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; ekadā — en cierta ocasión; tu — pero; mahā-nadyām — en el gran río conocido con el nombre de Gaṇḍakī; kṛta-abhiṣeka-naiyamika-avaśyakaḥ — habiéndose bañado tras cumplir con sus deberes diarios externos, como evacuar, orinar y cepillarse los dientes; brahma-akṣaram — el praṇava-mantra (om); abhigṛṇānaḥ — recitar; muhūrta-trayam — durante tres minutos; udaka-ante — a orillas del río; upaviveśa — se sentó.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ekadā — jednou; tu — ale; mahā-nadyām — ve velké řece zvané Gaṇḍakī; kṛta-abhiṣeka-naiyamika-avaśyakaḥ — když se vykoupal po ukončení svých každodenních vnějších povinností, jako je kálení, močení a čištění zubů; brahma-akṣaram — praṇava-mantru (oṁ); abhigṛṇānaḥ — pronášel; muhūrta-trayam — na tři minuty; udaka-ante — na břeh řeky; upaviveśa — usedl.

Translation

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī continuó: Mi querido rey, un día, después de cumplir con sus deberes matutinos —evacuar, orinar y bañarse—, Mahārāja Bharata se sentó a orillas del río Gaṇḍakī durante unos minutos para recitar su mantra, que comenzaba con el oṁkāra.

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, jednoho dne, když Mahārāja Bharata ukončil své ranní povinnosti — vyprázdnil se, vymočil a vykoupal — usedl na několik minut na břeh řeky Gaṇḍakī a začal pronášet svou mantru, počínaje oṁkārou.