Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.2.23

Texto

samparete pitari nava bhrātaro meru-duhitṝr merudevīṁ pratirūpām ugradaṁṣṭrīṁ latāṁ ramyāṁ śyāmāṁ nārīṁ bhadrāṁ devavītim iti saṁjñā navodavahan.

Palabra por palabra

samparete pitari — tras la partida de su padre; nava — nueve; bhrātaraḥ — hermanos; meru-duhitṝḥ — las hijas de Meru; merudevīm — Merudevī; prati-rūpām — Pratirūpā; ugra-daṁṣṭrīm — Ugradaṁṣṭrī; latām — Latā; ramyām — Ramyā; śyāmām — Śyāmā; nārīm — Nārī; bhadrām — Bhadrā; deva-vītim — Devavīti; iti — así; saṁjñāḥ — los nombres; nava — nueve; udavahan — se casaron con.

Traducción

Tras la partida de su padre, los nueve hermanos se casaron con las nueve hijas de Meru, que se llamaban Merudevī, Pratirūpā, Ugradaṁṣṭrī, Latā, Ramyā, Śyāmā, Nārī, Bhadrā y Devavīti.

Significado

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo segundo del Canto Quinto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Actividades de Mahārāja Āgnīdhra».