Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

teṣāṁ viśīryamāṇānām ati-madhura-surabhi-sugandhi-bahulāruṇa-rasodenāruṇodā nāma nadī mandara-giri-śikharān nipatantī pūrveṇelāvṛtam upaplāvayati.
teṣāṁ viśīryamāṇānām ati-madhura-surabhi-sugandhi-bahulāruṇa-rasodenāruṇodā nāma nadī mandara-giri-śikharān nipatantī pūrveṇelāvṛtam upaplāvayati.

Palabra por palabra

Synonyma

teṣām — de todos los mangos; viśīryamāṇānām — rotos por caer desde lo alto; ati-madhura — muy dulce; surabhi — fragante; sugandhi — perfumado con otros aromas; bahula — grandes cantidades; aruṇa-rasa-udena — por jugo rojizo; aruṇodā — Aruṇodā; nāma — llamado; nadī — el río; mandara-giri-śikharāt — desde las cumbres de la montaña Mandara; nipatantī — cayendo; pūrveṇa — en el lado oriental; ilāvṛtam — por Ilāvṛta-varṣa; upaplāvayati — discurre.

teṣām — všech mangových plodů; viśīryamāṇānām — rozbitých pádem z vrcholku; ati-madhura — velice sladká; surabhi — voňavá; sugandhi — obohacená dalšími vůněmi; bahula — velké množství; aruṇa-rasa-udena — načervenalou šťávou; aruṇodā — Aruṇodā; nāma — jménem; nadī — řeka; mandara-giri-śikharāt — z vrcholku hory Mandary; nipatantī — padá; pūrveṇa — na východní straně; ilāvṛtam — Ilāvṛta-varṣou; upaplāvayati — protéká.

Traducción

Překlad

Esas frutas, al caer de esa gran altura, se rompen y sueltan un jugo dulce y aromático que, a medida que se empapa de otros aromas, va aumentando su fragancia. Ese jugo forma cataratas que caen de la montaña y se convierten en el río Aruṇodā, que discurre plácidamente por el lado oriental de Ilāvṛta.

Když tyto pevné plody spadnou z takové výšky, vždy se rozbijí a vytéká z nich sladká, voňavá šťáva, jejíž vůně ještě sílí, když se mísí s dalšími vůněmi. Tato šťáva padá z hory ve vodopádech a stává se řekou Aruṇodou, která protéká východní stranou Ilāvṛty.