Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Texto

Verš

kvacid drumavad aihikārtheṣu gṛheṣu raṁsyan yathā vānaraḥ suta-dāra-vatsalo vyavāya-kṣaṇaḥ.
kvacid drumavad aihikārtheṣu gṛheṣu raṁsyan yathā vānaraḥ suta-dāra-vatsalo vyavāya-kṣaṇaḥ.

Palabra por palabra

Synonyma

kvacit — a veces; druma-vat — como árboles (como los monos, que saltan de rama en rama, el alma condicionada transmigra de un cuerpo a otro); aihika-artheṣu — simplemente para obtener mayores comodidades mundanas; gṛheṣu — en casas (o cuerpos); raṁsyan — deleitarse (en un cuerpo tras otro, bien sea en vidas animales, como ser humano o como semidiós); yathā — igual que; vānaraḥ — el mono; suta-dāra-vatsalaḥ — muy cariñoso con los hijos y la esposa; vyavāya-kṣaṇaḥ — que emplea el tiempo libre en la vida sexual.

kvacit — někdy; druma-vat — jako stromy (tak jako opice skáčou z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše se převtěluje z jednoho těla do druhého); aihika-artheṣu — jen aby dosáhl lepšího světského pohodlí; gṛheṣu — v domech (nebo tělech); raṁsyan — nacházející potěšení (v jednom těle za druhým, buď v životě zvířat, lidí nebo polobohů); yathā — přesně jako; vānaraḥ — opice; suta-dāra-vatsalaḥ — milující své děti a manželku; vyavāya-kṣaṇaḥ — jenž tráví svůj volný čas sexuálním požitkem.

Traducción

Překlad

Tal como un mono salta de rama en rama, el alma condicionada salta de un cuerpo a otro. Al igual que el mono, que acaba cayendo en manos del cazador y no puede liberarse de su jaula, el alma condicionada, cautivada por el momentáneo placer sexual, se apega a diversos tipos de cuerpos y queda enjaulada en la vida familiar, que le envuelve en un festival de placeres sexuales momentáneos. De ese modo, es completamente incapaz de liberarse de las garras de la materia.

Tak jako opice skáče z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše skáče z jednoho těla do druhého. Opici nakonec chytí lovec a drží ji v zajetí, ze kterého se nedokáže vysvobodit. Stejně tak podmíněná duše, okouzlená prchavým sexuálním požitkem, ulpívá na různých druzích těl a je uvězněná v rodinném životě. Ten jí poskytuje festival chvilkové sexuální radosti, a proto je naprosto neschopná vymanit se ze spárů hmoty.

Significado

Význam

As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (11.9.29): viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt. Bodily necessities — eating, sleeping, mating and defending — are all very easily available in any form of life. It is stated here that the vānara (monkey) is very much attracted to sex. Each monkey keeps at least two dozen wives, and he jumps from one tree to another to capture the female monkeys. Thus he immediately engages in sexual intercourse. In this way the monkey’s business is to jump from one tree to another and enjoy sex with his wives. The conditioned soul is doing the same thing, transmigrating from one body to another and engaging in sex. He thus completely forgets how to become free from the clutches of material encagement. Sometimes the monkey is captured by a hunter, who sells its body to doctors so that its glands can be removed for the benefit of another monkey. All this is going on in the name of economic development and improved sex life.

Śrīmad-Bhāgavatam (11.9.29) uvádí: viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt. Tělesné potřeby — jídlo, spánek, sex a obrana — jsou snadno dostupné v jakékoliv životní podobě. Zde je řečeno, že opice (vānara) si velmi libuje v sexu. Každý opičí samec si vydržuje alespoň dva tucty manželek a skáče z jednoho stromu na druhý, aby nějakou chytil. Jakmile ji chytí, má s ní okamžitě pohlavní styk. Zaměstnáním opičího samce je tedy skákat z jednoho stromu na druhý a užívat si sexu se svými manželkami. Podmíněná duše dělá totéž — převtěluje se z jednoho těla do druhého a holduje sexu. Tak zcela zapomíná, jak se osvobodit z hmotného zajetí. Někdy opici chytí lovec, který prodá její tělo lékařům, aby z něho mohli vyjmout žlázy ve prospěch jiné opice. K tomu všemu dochází ve jménu hospodářského rozvoje a vylepšeného pohlavního života.