Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Texto

Verš

atha ca yatra kauṭumbikā dārāpatyādayo nāmnā karmaṇā vṛka-sṛgālā evānicchato ’pi kadaryasya kuṭumbina uraṇakavat saṁrakṣyamāṇaṁ miṣato ’pi haranti.
atha ca yatra kauṭumbikā dārāpatyādayo nāmnā karmaṇā vṛka-sṛgālā evānicchato ’pi kadaryasya kuṭumbina uraṇakavat saṁrakṣyamāṇaṁ miṣato ’pi haranti.

Palabra por palabra

Synonyma

atha — de ese modo; ca — también; yatra — en el cual; kauṭumbikāḥ — a los familiares; dāra-apatya-ādayaḥ — empezando por la esposa y los hijos; nāmnā — solo de nombre; karmaṇā — por su conducta; vṛka-sṛgālāḥ — tigres y chacales; eva — ciertamente; anicchataḥ — de quien no desea gastar sus riquezas; api — ciertamente; kadaryasya — siendo demasiado avaro; kuṭumbinaḥ — que está rodeado de familiares; uraṇaka-vat — como un cordero; saṁrakṣyamāṇam — aunque protegido; miṣataḥ — de quien está observando; api — incluso; haranti — lo roban por la fuerza.

atha — takto; ca — také; yatra — ve kterém; kauṭumbikāḥ — členové rodiny; dāra-apatya-ādayaḥ — počínaje manželkou a dětmi; nāmnā — pouze jménem; karmaṇā — svým chováním; vṛka-sṛgālāḥ — tygři a šakali; eva — jistě; anicchataḥ — toho, kdo nechce utrácet svůj majetek; api — jistě; kadaryasya — jelikož je příliš lakomý; kuṭumbinaḥ — který je obklopen členy své rodiny; uraṇaka-vat — jako jehně; saṁrakṣyamāṇam — i když chráněný; miṣataḥ — toho, kdo sleduje; api — dokonce; haranti — násilím seberou.

Traducción

Překlad

Mi querido rey, en el mundo material a los miembros de la familia se les dan los nombres de esposa e hijos, pero en realidad se comportan como tigres y chacales. El pastor hace todo lo posible por proteger sus ovejas, pero los tigres y raposos se las arrebatan por la fuerza. De la misma manera, el avaro procura tener su dinero bien guardado, pero sus familiares se lo quitan por la fuerza, a pesar de su estricta vigilancia.

Můj milý králi, členové rodiny v tomto hmotném světě vystupují pod jmény “manželka a děti”, ale ve skutečnosti se chovají jako tygři a šakali. Ovčák se snaží chránit své ovce jak nejlépe dovede, ale tygři a lišky je přesto násilně unesou. Stejně tak chce lakomý muž pečlivě střežit své peníze, ale členové rodiny mu všechno jeho jmění násilím seberou, přestože je velice bdělý.

Significado

Význam

One Hindi poet has sung: din kā dakinī rāt kā bāghinī pālak pālak lahu cuse. During the daytime, the wife is compared to a witch, and at night she is compared to a tigress. Her only business is sucking the blood of her husband both day and night. During the day there are household expenditures, and the money earned by the husband at the cost of his blood is taken away. At night, due to sex pleasure, the husband discharges blood in the form of semen. In this way he is bled by his wife both day and night, yet he is so crazy that he very carefully maintains her. Similarly, the children are also like tigers, jackals and foxes. As tigers, jackals and foxes take away lambs despite the herdsman’s vigilant protection, children take away the father’s money, although the father supervises the money himself. Thus family members may be called wives and children, but actually they are plunderers.

Jeden hindský básník zpíval: din kā dakinī rāt kā bāghinī pālak pālak rahu cuse. Manželka je ve dne jako čarodějnice a v noci jako tygřice; ve dne v noci z manžela jen vysává krev. Ve dne jsou to domácí výdaje hrazené penězi, které manžel vydělal za cenu vlastní krve, a v noci manžel ztrácí krev v podobě semene kvůli sexuálnímu požitku. Takto ho manželka vysává ve dne i v noci, ale on je přesto tak šílený, že se o ni velice pečlivě stará. Stejně tak i děti jsou jako tygři, šakali a lišky. Tygři, šakali a lišky unášejí jehňata i přes bdělou ovčákovu ochranu, a podobně děti okrádají otce i přesto, že na své peníze osobně dohlíží. Členové rodiny se tedy mohou nazývat “manželka a děti”, ale ve skutečnosti jsou to lupiči.