Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

tan me bhavān nara-devābhimāna-
madena tucchīkṛta-sattamasya
kṛṣīṣṭa maitrī-dṛśam ārta-bandho
yathā tare sad-avadhyānam aṁhaḥ
tan me bhavān nara-devābhimāna-
madena tucchīkṛta-sattamasya
kṛṣīṣṭa maitrī-dṛśam ārta-bandho
yathā tare sad-avadhyānam aṁhaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

tat — por lo tanto; me — a mí; bhavān — Tu Gracia; nara-deva-abhimāna-madena — por la locura debida a tener un cuerpo de rey y estar orgulloso de ello; tucchīkṛta — que ha insultado; sat-tamasya — tú, que eres el mejor de los seres humanos; kṛṣīṣṭa — por favor, concede; maitrī-dṛśam — tu misericordia sin causa a mí como un amigo; ārta-bandho — ¡oh, amigo de todos los afligidos!; yathā — de manera que; tare — pueda liberarme de; sat-avadhyānam — ofender a una gran personalidad como tú; aṁhaḥ — el pecado.

tat — proto; me — mně; bhavān — tebe; nara-deva-abhimāna-madena — šílenstvím pocházejícím z pýchy na své tělo krále; tucchīkṛta — který urazil; sat-tamasya — ty, který jsi nejlepší z lidí; kṛṣīṣṭa — prosím, prokaž; maitrī-dṛśam — svou bezpříčinnou milost vůči mně jako přítel; ārta-bandho — ó příteli všech nešťastných; yathā — tak; tare — mohu získat úlevu od; sat-avadhyānam — opomenutí velké osobnosti, jako jsi ty; aṁhaḥ — hřích.

Traducción

Překlad

Todo lo que has dicho parece contradecir la realidad. ¡Oh, tú, el mejor amigo de los afligidos!, al insultarte he cometido una gran ofensa. Estaba envanecido por el falso prestigio de tener un cuerpo de rey. Ese acto me ha convertido en un verdadero ofensor. Por eso te oro para que dejes caer sobre mí la misericordia sin causa de tu mirada. Si lo haces, podré liberarme de las actividades pecaminosas que he cometido al insultarte.

Vše, co jsi řekl, mi připadá rozporuplné. Ó nejlepší příteli nešťastných, dopustil jsem se velkého přestupku tím, že jsem tě zneuctil. Byl jsem falešně pyšný na své tělo krále, a to mě dohnalo k urážkám. Modlím se proto, abys na mě laskavě pohlédl a prokázal mi svou bezpříčinnou milost. Jestliže tak učiníš, přinese mi to úlevu od mého hříšného jednání, kterého jsem se dopustil urážlivými slovy vůči velké osobnosti.

Significado

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu ha dicho que quien ofende a un vaiṣṇava acaba con todas sus actividades espirituales. Ofender a un vaiṣṇava se considera la ofensa del elefante enloquecido. Un elefante enloquecido puede destrozar por completo un jardín cultivado a base de muchos esfuerzos. Podemos alcanzar el plano más elevado del servicio devocional, pero si por cualquier razón ofendemos a un vaiṣṇava, toda la estructura se viene abajo. El rey Rahūgaṇa ofendió a Jaḍa Bharata sin darse cuenta; sin embargo, como persona de buen juicio que era, le pidió disculpas. Esa es la manera de liberarse de una vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa es siempre una persona muy sencilla y de naturaleza muy misericordiosa. Quien cometa una ofensa a los pies de un vaiṣṇava debe disculparse inmediatamente ante esa personalidad para que su avance espiritual no se vea interrumpido.

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že urážkou vaiṣṇavy člověk zničí všechny své duchovní činnosti. Přestupek proti vaiṣṇavovi je považován za přestupek šíleného slona. Šílený slon dokáže zničit celou zahradu, jejíž úprava si vyžádala mnoho práce. Člověk může dosáhnout nejvyšší úrovně oddané služby, ale pokud nějakým způsobem urazí vaiṣṇavu, celá stavba se zhroutí. Král Rahūgaṇa se nevědomky dopustil přestupku proti Jaḍa Bharatovi, ale jelikož měl zdravý rozum, požádal ho o odpuštění. To je způsob, jak se zprostit vaiṣṇava-aparādhy. Oddaný Kṛṣṇy je vždy velice prostý a přirozeně milostivý. Spáchá-li někdo přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy, musí se mu okamžitě omluvit, aby se vyhnul těžkostem ve svém duchovním pokroku.